top of page

Medaila pre synov sv. Františka

Minoriti pôsobiaci v africkom štáte Burkina Faso boli 5. decembra 2017 ocenení vysokým štátnym vyznamenaním, medailou Rytiera rádu zaslúžilcov Burkina Faso (Chevalier de l’Ordre du Mérite du Burkina Faso). Toto ocenenie je znakom uznania za službu, ktorú rehoľa preukazuje občanom tejto západoafrickej krajiny.

Štátne vyznamenanie za príspevok k rozvoju krajiny má byť poďakovaním za zaslúžilú prácu rehoľnej komunity bratov minoritov v Zdravotnom stredisku sv. Maximiliána Kolbeho v Sabou. Zvyčajne sa táto medaila udeľuje iba jednotlivým osobám, no v tomto prípade bola výnimočne udelená rehoľnému inštitútu. Na slávnostnej ceremónii za účasti prezidenta republiky sa zúčastnili aj premiér so svojou vládou a diplomatický zbor. V mene minoritského rádu vyznamenanie prebrali brat Marek Hryniewicki, provinciálny delegát pre Bukina Faso a brat Benedict Yaw Ofosu, člen minoritskej Kustódie svätého Antona Paduánskeho so sídlom v Ghane.

Riaditeľom oceneného zdravotného strediska v Burkina Faso je brat Tomasz Kręt. Dielo funguje predovšetkým vďaka dobrovoľníkom a rôznym výskumným organizáciám, aktivity ktorých koordinuje minoritská rehoľná provincia v talianskom regióne Abruzzo. V súčasnosti majú minoriti v Burkina Faso dva kláštory: v Sabou, kde spravujú farnosť a zdravotné stredisko, a v Ouagadougou, kde majú formačný dom. V týchto kláštoroch spolupracujú rehoľníci z dvoch rehoľných provincií: Provincie sv. Bernardína a Angela z talianskeho Abruzza a Provincie Nepoškvrnenej Božej Matky so sídlom v poľskej Varšave.

bottom of page