top of page

M.I. V  TVOJEJ

FARNOSTI

Lepšie je byť aspoň chvíľu horlivým,

než po dlhú dobu slúžiť Bohu vlažne.

Radi zavítame až k vám

Veriaci, ktorí sa chcú stať členmi Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.), majú byť dobre oboznámení s podstatnými informáciami o tomto hnutí a o mariánskej spiritualite, ktorá je charakteristická pre nasledovníkov otca Kolbeho. Aj keď je možné požiadať o vstup do M.I. korešpondenčným spôsobom, národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej ponúka možnosť návštevy farnosti s dvojdňovým misijným programom. Súčasťou prvého stretnutia s veriacimi je prezentácia výstavy s názvom Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho (1.deň) a prednáška o mariánskej spiritualite v hnutí M.I. (2.deň). Po tomto stretnutí majú veriaci príležitosť stať sa členmi M.I. Môžu vykonať osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenej a zapísať sa do členskej knihy nášho hnutia.

Výstava Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho bola vo svojej pôvodnej forme vytvorená pre poľský parlament vo Varšave. Obsahuje mnohé historické fotografie a sprievodné texty rozdelené do niekoľkých tematických častí. V roku 2016 sa vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave podarilo vytvoriť jej slovenskú verziu. Pozostáva zo sedemnástich panelov s rozmermi 100 x 70 cm. V súčasnosti putuje po farnostiach a školách na Slovensku.

Ako môže M.I. pôsobiť vo vašej farnosti

Vo farnostiach, kde do M.I. vstúpila väčšia skupina veriacich, sa môžu uskutočňovať ďalšie stretnutia s národným asistentom, ktoré majú dvojaký charakter: formačný a duchovný. Ich frekvencia a forma závisí zväčša od dohody s duchovným otcom farnosti.

 

Ak sa členovia M.I. sami chcú pravidelne stretávať, môžu v rámci farnosti, školy či pracoviska vytvoriť spoločenstvo, ktoré zo stránky kolbeweb.sk preberá tzv. formačné materiály. Títo členovia sa môžu schádzať s cieľom lepšie poznávať mariánsku spiritualitu M.I. pomocou spomínaných materiálov, alebo si môžu vytvoriť vlastný program (napr. pomocou knihy o sv. Maximiliánovi, spoločným štúdiom cirkevných dokumentov, môžu pozývať kňazov či iných odborníkov na besedy a prednášky s ľubovoľnou tématikou). Cieľom stretnutí je lepšie spoznávať vieru a život Cirkvi.

Rytieri Nepoškvrnenej si majú na svojich stretnutiach nájsť čas na spoločnú modlitbu. Môžu na nich koordinovať spoločné akcie vo farnosti. V nej sa majú aktívne podieľať na pastoračných, apoštolských a charitatívnych dielach. Ak je to potrebné, môžu ich sami iniciovať a uskutočňovať, vždy však v porozumení a v spolupráci s duchovným otcom, ktorému majú byť spoľahlivou a vernou oporou.

bottom of page