Mariánske zjavenia: Amsterdam

10.2.2020

Duchovné slovo: 5. nedeľa cez rok

10.2.2020

Formačný materiál 02/2020

7.2.2020

Obetovanie Pána: sviatok zasvätených

2.2.2020

Patrón pre časy "brexitu"?

2.2.2020

1/6
Please reload

Od r. 1945 do r. 1959 sa Mária počas 56 zjavení prihovárala prostredníctvom Idy jednotlivým národom a národnostiam.

10.2.2020

Nebojme sa hľadieť na druhých ľudí, na ich názory a na ich svet vo svetle, ktoré je čímsi viac ako fyzikálnym javom.

7.2.2020

Aby sme sa stávali kresťanmi, pre ktorých je pokora a poslušnosť životným štýlom.