top of page

Marianske zjavenia: Írsko, Knock

Na severozápadnom pobreží Írska, v krajine s krásnou prírodou a drsným podnebím, ktorá je vďaka sviežej zeleni nazývaná „smaragdovým ostrovom“, leží kraj Mayo a v ňom mestečko Knock, vzdialené asi 200 km od Dublinu. Je súčasťou diecézy Tuam. Obývané centrum sa rozprestiera okolo farského kostola zasväteného sv. Jánovi Krstiteľovi. Práve tu sa v jeden daždivý deň obyvatelia mestečka stali svedkami neobyčajnej udalosti.

Bol večer, 21. augusta 1879 okolo siedmej hodiny. Husto pršalo a fúkal silný vietor. Mary Mc Loughlin, gazdiná farára Dona Bartolomea Cavanagh, uvidela z okna fary zvláštne svetlo, ktoré osvetľovalo kamennú stenu kostola. Aj cez padajúci dážď uvidela vo svetle tri postavy. Najskôr si pomyslela, že sú to nové sochy, ktoré kňaz dal kúpiť namiesto tých, ktoré pred rokom zničila búrka. Rozbehla sa do domu svojej priateľky Margaret Byrneovej, aby sa spolu išli pozrieť ku kostolu. Pridala sa k nim i Margaretina sestra Mary. Keď prišli ku kostolu, pred užasnutými ženami sa odohral nádherný výjav. Asi 30 centimetrov nad trávnikom, pred priečelím kostola sa vznášali tri krásne postavy. V strede, akoby vyzdvihnutá nad ostatných, stála nádherná žena v bielom a po jej pravej i ľavej strane boli dvaja muži. Ženy si nevedeli vysvetliť prečo, ale v okamihu ako postavy uvideli, s istotou vedeli, že žena v strede je Panna Mária, po jej pravici sv. Jozef a naľavo sv. Ján Evanjelista. Panna Mária so zlatou korunou na hlave bola oblečená v žiarivobielych šatách, zdvihnuté ruky mala dlaňami obrátené k sebe, ako keď sa kňaz modlí pri svätej omši a oči zdvihnuté k nebu v hlbokej kontemplácii. Sv. Jozef stál po jej pravom boku s rukami zopnutými v pokornej modlitbe. Sv. Ján v bielom pontifikálnom rúchu držal v ľavej ruke otvorenú knihu, kým pravú ruku mal zdvihnutú. Súčasťou nebeského zjavenia bol i oltár, nad ním baránok a za ním kríž. Okolo ožiareného oltára sa vznášali krásne bytosti, ktoré pripomínali adorujúcich anjelov.

Mary Byrneová utekala do dediny aby o zjavení povedala svojej rodine. Čoskoro sa pred kostolom modlilo asi 15 ľudí vo veku od 5 do 75 rokov. Nebeský výjav videli všetci. Postavy sa ľahko pohybovali, ale žiadna neprehovorila ani slovo. Hoci neustále husto pršalo, miesto kde stáli žiarivé postavy bolo suché. Zjavenie trvalo asi dve hodiny, okolo 21. hodiny výjav zmizol a viac sa nezopakoval. Očarení ľudia zostali ešte dlho na mieste zjavenia v tichej modlitbe.

Zmysel zjavenia

V nasledujúcich dňoch o tom nikto nehovoril, pretože všetci si chceli čo najdlhšie uchovať živú spomienku na tento mimoriadny duchovný dar. Všetci, ktorí výjav videli, hoci boli rôzneho veku a vzdelania, pochopili jeho posolstvo ako nebeskú výzvu pre všetkých kresťanov – aby zostali verní Cirkvi, predovšetkým eucharistickému a mariánskemu kultu. Pochopili i symboliku – oltár a kríž znázorňujú eucharistickú obetu, baránok predstavuje Ježiša, Vykupiteľa. Mária, vo svojej majestátnosti, akoby zdôrazňovala eucharistickú úctu, v prítomnosti sv. Jozefa, svojho snúbenca a ochrancu Cirkvi po boku so sv. Jánom Evanjelistom, ktorému bola zverená odo dňa Ježišovej smrti na kríži. Otvorená kniha v rukách sv. Jána – bola pochopená ako jeho kniha Zjavenia. Tá hovorí o Božom Baránkovi na oltári.

Skúmanie pravosti zjavenia

Skupina dedinčanov popísala neobyčajnú udalosť miestnemu kňazovi. Ten sa obrátil na biskupa z Tuamu. Biskup už v októbri 1879 zriadil komisiu pre vyšetrovanie pravosti zjavenia. Dedinčania boli vypočutí a napriek počiatočnej nedôvere cirkevných autorít boli ich svedectvá čoskoro uznané za hodnoverné. Miestna cirkev, aby ochránila miesto zjavenia – pred vonkajším múrom kostola, sa rozhodla kostol rozšíriť, takže dnes je múr zjavenia vo vnútri kostola. Zdobia ho biele sochy predstavujúce víziu ako ju opísali tí, ktorí nebeské postavy videli.

Už v r. 1880 sa začali do Knocku organizovať púte z celého Írska. V auguste 1940 sa tu asi 50 tisíc Írov modlilo na „Púti za pokoj vo svete a v Írsku“. V r. 1954, pri príležitosti Mariánskeho roka vyhláseného pápežom Piom XII., sa viac ako milión pútnikov zúčastnilo korunovania sochy Panny Márie. Malá, pokojná dedinka sa tak stala miestom, kam každoročne putuje asi 1,5 milióna pútnikov.

Zázračné uzdravenia

V r. 1882 navštívil Knock arcibiskup John Joseph Lynch z Toronta, ktorý tvrdil, že bol uzdravený na príhovor Panny Márie z Knocku. Začali sa objavovať správy o ďalších uzdraveniach. Prvá bola Delia Gordon, mladé dievča zo susedného mesta Claremorris, ktorá sa vyliečila z hluchoty. Nedávno (v septembri 2019) bolo cirkevne uznané zázračné vyliečenie Marion Carroll, ženy trpiacej sklerózou multiplex. V dôsledku choroby bola úplne paralyzovaná. V r. 1989 sa zúčastnila púte v Knocku a počas Eucharistického požehnania pocítila, že je uzdravená.

O sto rokov po zjavení v Knocku bol pri pôvodnom farskom kostolíku postavený nový chrám. Základný kameň posvätil v r. 1973 pápež Pavol VI. Chrám bol vysvätený 18. júla 1979. Budovu po obvode podopiera 32 stĺpov, ktoré reprezentujú 32 pôvodných írskych oblastí. Chrám má okrem centrálneho priestoru päť kaplniek zasvätených Panne Márii z Knocku, sv. Jozefovi, sv. Jánovi Evanjelistovi, Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a sv. Kolumbánovi. Panna Mária z Knocku bola vyhlásená za patrónku Írska a Kráľovnú Írska. Írski veriaci a tiež írski emigranti k nej majú veľkú úctu. Uctievajú si ju ako svoju patrónku spolu so sv. Patrikom. Sv. Ján Pavol II. to vyjadril počas svojej návštevy Knocku v r. 1979 slovami: „Zakaždým, keď pútnik príde na toto miesto, ktoré kedysi bolo len tmavou močaristou dedinkou v provincii Mayo, zakaždým, keď sa muž, žena či dieťa ocitne v starom chráme zjavení, či v novej svätyni Panny Márie, Kráľovnej Írska, je to pre obnovu viery v spásu, ktorá prichádza prostredníctvom Ježiša, ktorý nás všetkých premenil na Božie deti a dedičov nebeského kráľovstva.“

Každoročne v auguste sa v Knocku konajú už tradičné novény k úcte Panny Márie. V dňoch 15. – 23. augusta 2018 sa konala novéna na tému „Viera a rodina“ v súvislosti so Svetovým stretnutím rodín, konaným v Dubline, ktorého sa zúčastnil pápež František. Svätyňu v Knocku navštívil dňa 26. augusta. Tento pápež slávil 26. januára nasledujúceho roku vo Vatikáne svätú omšu v rámci Nedele Božieho Slova za účasti írskych katolíkov z Knocku. Veriaci mu odtiaľ priniesli putovnú sochu Panny Márie, Kráľovnej Írska a spoločne s pápežom si ju uctili modlitbou. Na následnej audiencii predstavili film, ktorý bol natočený podľa výpovedí svedkov zjavenia z r. 1879 s názvom „Nádej“ (Hope. Our Lady of Knock). Autor filmu Campbell Miller daroval pápežovi jeho nahrávku. Premiéra filmu je naplánovaná na 18. marca 2020 v USA.

Knock je miestom, kde sa ľudia hromadne vracajú k sviatostiam, osobitne ku sviatosti zmierenia. V posledných desaťročiach prechádza Cirkev v Írsku v dôsledku sekularizácie veľmi ťažkým obdobím. Klesá počet duchovných povolaní i ľudí praktizujúcich vieru, veriaci prestávajú pristupovať ku sviatostiam. V Knocku je však o sviatosť zmierenia veľký záujem, veriaci sa prichádzajú spovedať neustále. Mnohí neprichádzajú s týmto úmyslom, ale atmosféra miesta v nich prebudí náhle, spontánne rozhodnutie vyspovedať sa. Boh tu klope na ľudské srdcia (angl. knock = klopať) a ľudia mu svoje srdcia otvárajú. A to je posolstvo zjavenia v Knocku – nádej, pokoj a zmierenie.

 

Spracované podľa internetových zdrojov

Comments


bottom of page