top of page

Výročie umučenia minoritských misionárov

V piatok 9. augusta si bratia minoriti pripomínajú výročie mučeníckej smrti dvoch poľských minoritov, Michala Tomaszka a Zbigniewa Strzalkowského. Títo rehoľníci boli členmi Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). K odvážnej misii, v ktorej položili život za vieru, ich povzbudil príklad sv. Maximiliána Kolbeho.

Obaja mučeníci sa narodili v Poľsku, vstúpili do rehole minoritov a krátko po kňazskej vysviacke odišli pôsobiť do Peru, kde vysoko v Andách, v mestečku Pariacoto obetavo slúžili domorodému obyvateľstvu. Ich pôsobenie nebolo obmedzené len na duchovnú službu. Venovali sa i charitatívnej, osvetovej a vzdelávacej činnosti.

Práca misionárov prekážala členom marxistického teroristického hnutia Sendero luminoso, ktoré chcelo pomocou revolúcie získať moc v krajine. V auguste v roku 1991 teroristi vyhlásili, že ako odpoveď na misionársku činnosť budú v diecéze, v ktorej pôsobili poľskí minoriti, každý týždeň vraždiť jedného katolíckeho kňaza. Zbigniew a Michal sa napriek hroziacemu prenasledovaniu a varovaniu miestneho biskupa rozhodli ostať s ľuďmi, ktorým slúžili. Zajatí boli 9. augusta po večernej sv. omši. V krátkom improvizovanom súdnom procese ich teroristi odsúdili na smrť zastrelením. Vyviezli ich za mesto a rozsudok ihneď vykonali. Spolu s nimi bol zastrelený aj starosta mesta Pariacoto.

V roku 1995 povolila Svätá stolica otvoriť kánonický proces ich blahorečenia. Začiatkom roku 2015 boli obaja povýšení na oltár. Mnohé cirkevné spoločenstvá vzápätí požiadali o ich relikvie. V priebehu niekoľkých rokov sa ľudia na všetkých kontinentoch začali spájať v modlitbe ruženca pri relikviách mučeníkov z Pariacoto a vzniklo tak celosvetové hnutie, ktoré sa nazýva Modlitebná krížová výprava proti terorizmu. Samotný pápež František mnohých prekvapil, keď v roku 2016 počas Svetových dní mládeže v Krakove spontánne zamieril do minoritského kostola, aby si tam uctil krvou zmáčané košele, ktoré mali mučeníci oblečené v čase popravy.

Na Slovensku si relikvie mučeníkov z Pariacoto môžeme uctiť vo všetkých minoritských kostoloch. Okrem toho sú uctievané aj vo Farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave, vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Rade a v kláštore školských sestier sv. Františka v Brezne. Kaplnka školských sestier v Brezne je zatiaľ na Slovensku jediným posvätným miestom, ktoré je zasvätené týmto dvom mučeníkom.

bottom of page