top of page

Minoritské misie: Radosť z Afriky

Bratia minoriti z novej rehoľnej Provincie sv. Františka z Assisi v Keni zažili 29. júna na Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla veľkú radosť. Kňazskú vysviacku prijali bratia Paul Njoroge Kimani, Vincent Onyango Okumu a Joseph Nyaga Kibonge. Slávnosť sa konala vo farnosti Naivasha (90 km od hlavného mesta Nairobi). Liturgii predsedal Mons. Maurice Muhatia Makumba, biskup diecézy Nakuru. Zúčastnili sa jej takmer všetci bratia kenskej provincie i množstvo veriacich.

Kenská jurisdikcia rehole minoritov píše svoje dejiny od roku 1984, keď do tejto krajiny prišli pôsobiť minoritskí misionári z Provincie nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom v poľskej Varšave. O dva roky neskôr misiu prebrala Provincia sv. Maximiliána so sídlom v Gdansku. Na poslednej generálnej kapitule 8. júna tohto roku bola erigovaná samostatná rehoľná provincia bratov minoritov v Keni. Ich prvá provinciálna kapitula, kde si zvolia aj historicky prvého provinciálneho ministra, je zvolaná na 23. septembra 2019. V tejto africkej jurisdikcii pôsobí viac ako 40 bratov s večnými sľubmi a mnoho ďalších sa pripravuje na svoje povolanie vo formačných domoch.

Zdroj: www.ofmconv.net

Comments


bottom of page