top of page

Ekumenický patriarcha navštívil minoritov

V stredu 23. mája 2018 navštívil ekumenický patriarcha Konštantínopolu Bartolomej rímsku Baziliku sv. XII. apoštolov, v ktorej si uctil relikvie svätých apoštolov Filipa a Jakuba. Jeho hostiteľmi boli bratia minoriti, ktorí túto baziliku spravujú od konca 15. storočia.

Jeho návšteva bola odpoveďou na púť, pri ktorej 9. mája minulého roku neveľká delegácia františkánskych kňazov z Ríma navštívila Katedrálu sv. Polykarpa v Smyrne. Pri tejto príležitosti páter Agnello Stoia, farár Baziliky sv. XII. apoštolov a páter Silvester Bejan z kláštora Sacro Convento v Assisi venovali patriarchovi a katolíckemu biskupovi Lorenzovi Pirettovi v mene generálneho ministra minoritského rádu relikvie sv. apoštola Filipa. Malo ísť o symbolické gesto návratu tohto apoštola do krajiny, ktorú počas svojho života evanjelizoval a kde položil život za vieru (Hierapolis, dnešné Pamukkale).

Svedkami dojímavej chvíle patriarchovej modlitby v rímskej bazilike bolo mnoho bratov z generálnych domov rehole minoritov v Ríme. Prišlo i mnoho veriacich, nechýbalo pravoslávne duchovenstvo s veriacimi z ich rímskych farností, ani delegácia Ekumenického patriarchátu a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Svoj pozdrav patriarchovi predniesol novozvolený kardinál Mons. Angelo de Donatis, vikár Svätého otca pre mesto Rím i páter Marco Tasca, generálny minister rehole minoritov. Ten vo svojom príhovore ocenil úsilie patriarchu Bartolomeja na poli ochrany stvorenstva. Keďže návšteva sa konala v predvečer výročia posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi, pripomenul osobnosť brata Eliáša z Cortony, ktorý už v roku 1217 inicioval založenie františkánskej kustódie vo Svätej zemi. Vďaka prítomnosti menších bratov odvtedy funguje vo Svätej zemi účinný dialóg a spolupráca medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou, ktoré spoločne spravujú prevažnú časť kresťanských posvätných miest.

Patriarcha Bartolomej vo svojom príhovore vysvetlil dôvody jeho prítomnosti v Ríme. Hovoril o pripravovanom stretnutí s pápežom Františkom, na ktorom chcú diskutovať o utrpení ľudstva a o úsilí pomáhať tým, čo sú v núdzi. Ich stretnutie vníma ako znak spoločenstva i ako vydávanie svedectva o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi.

Veľmi emotívnym momentom bolo spoločné vyznanie viery vyjadrené súčasne pravoslávnymi aj katolíckymi veriacimi. Zaznelo v krypte pod hlavným oltárom, pred sarkofágom uchovávajúcim relikvie sv. apoštolov Filipa a Jakuba. Na záver modlitby si patriarcha uctil ikonu tzv. Gréckej Madony, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. XII. apoštolov. Ide o najstaršie zachované vyobrazenie nepoškvrneného počatia.

zdroj: www.ofmconv.net

foto: brat Ryszard Wróbel, brat Iulian Eva

bottom of page