top of page

Duchovné slovo: 7. veľkonočná nedeľa

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 20-26

Dolná bazilika sv. Františka v Assisi: Prví spoločníci sv. Františka.

Spasiteľ sa dnes modlí za svojich učeníkov. Chce, aby pri pohľade na nich svet uveril, že ho poslal Otec. František z Assisi sa pokúšal vytvoriť spoločenstvo presne takýchto ľudí, keď založil rehoľu menších bratov. Raz sa ho pýtali: „Kto je dokonalým menším bratom?" Odpovedal: „Dokonalý menší brat má vieru a lásku k chudobe ako brat Bernard, má jednoduchosť a čistotu brata Lea, zdvorilosť brata Angela, ktorý bol kedysi rytierom, príťažlivú tvár a sympatický výzor brata Massea; má mať myseľ pozdvihnutú v kontemplácii ako brat Egídius, má mať cnostnú a neustálu modlitbu brata Rufína, ktorý sa modlí aj keď spí; má mať trpezlivosť brata Ginepra, ktorý sa zriekol vlastnej vôle, fyzickú a duchovnú silu brata Giovanniho delle Lodi, ktorý je najmocnejší zo všetkých mužov; má mať lásku brata Ruggera ako aj svätý nepokoj brata Lucida, ktorý nevydrží prebývať na jednom mieste viac ako mesiac.

Ježiš chce, aby sme všetci boli jedno. Len tak môžeme byť presvedčivým Božím obrazom a Božou ikonou. Byť jednotní vôbec neznamená, že všetci máme byť rovnakí. Spája a zjednocuje nás túžba plniť Božiu vôľu, túžba žiť podľa evanjelia.

V druhom čítaní sme počuli, ako Duch Svätý i Baránkova nevesta Cirkev volajú: „Príď!“ – to je hlas Božie vôle, volanie smerom k nám. Aj ten, kto počúva, má volať: „Príď!“, ale smerom k Božej vôli. Naša vôľa má byť v jednote s Božou vôľou – a to je vlastne moment, v ktorom sa splní všetko, čo chce Boh a my budeme naozaj takými, akými nás chce mať. Tieto slová sú poslednými vetami Svätého písma.

Comments


bottom of page