top of page

Duchovné slovo: 3. adventná nedeľa

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Mt 11, 2-11

Izaiáš dnes hovorí, že čas Mesiáša (Krista) bude plný radosti. Bude to čas veľkého oslobodenia a uzdravenia. Pred týždňom sme počuli, ako Ján Krstiteľ ohlásil príchod Krista a dnes už o jeho skutkoch hovoria všetci. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí behajú...

Jedným z mesiášskych skutkov má byť však aj vyslobodenie väzňov. A Ján Krstiteľ je vo väzení. Bola to pre neho veľká skúška. Pripúšťa dokonca možnosť, že sa v Ježišovi mohol pomýliť. Ježiš koná skutky Mesiáša, ale nie je taký, ako si ho Ján Krstiteľ predstavoval. Ján bol askétom a žil prísne. Na svojich poslucháčov kládol vysoké nároky. O Mesiášovi učil, že vytne hriešnikov ako sekera vytína neúrodné stromy a že bude mužom ohňa. Ježiš je však pokojný, spoločenský, veselý, priatelí sa s hriešnikmi, chodí na hostiny...

Mnohí proroci zažili krízu viery. Jeremiáš Bohu vyčítal, že ho podviedol, Jób preklínal deň svojho narodenia, Eliáš a Jonáš sa v zúfalstve pokúsili o samovraždu. Na pochybnosť Jána Krstiteľa (a možno i na moju) reaguje Ježiš tak, že prstom ukáže na slepcov, ktorí vidia, na nemých, ktorí hovoria... To sú ľudia, ktorým zmenil život. A zmení aj môj život, ale najskôr ho musím prijať takého, akým je, nie čakať, že bude takým, akým ho chcem mať ja...

bottom of page