top of page

Duchovné slovo: 3. adventná nedeľa

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Mt 11, 2-11

Izaiáš dnes hovorí, že čas Mesiáša (Krista) bude plný radosti. Bude to čas veľkého oslobodenia a uzdravenia. Pred týždňom sme počuli, ako Ján Krstiteľ ohlásil príchod Krista a dnes už o jeho skutkoch hovoria všetci. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí behajú...

Jedným z mesiášskych skutkov má byť však aj vyslobodenie väzňov. A Ján Krstiteľ je vo väzení. Bola to pre neho veľká skúška. Pripúšťa dokonca možnosť, že sa v Ježišovi mohol pomýliť. Ježiš koná skutky Mesiáša, ale nie je taký, ako si ho Ján Krstiteľ predstavoval. Ján bol askétom a žil prísne. Na svojich poslucháčov kládol vysoké nároky. O Mesiášovi učil, že vytne hriešnikov ako sekera vytína neúrodné stromy a že bude mužom ohňa. Ježiš je však pokojný, spoločenský, veselý, priatelí sa s hriešnikmi, chodí na hostiny...

Mnohí proroci zažili krízu viery. Jeremiáš Bohu vyčítal, že ho podviedol, Jób preklínal deň svojho narodenia, Eliáš a Jonáš sa v zúfalstve pokúsili o samovraždu. Na pochybnosť Jána Krstiteľa (a možno i na moju) reaguje Ježiš tak, že prstom ukáže na slepcov, ktorí vidia, na nemých, ktorí hovoria... To sú ľudia, ktorým zmenil život. A zmení aj môj život, ale najskôr ho musím prijať takého, akým je, nie čakať, že bude takým, akým ho chcem mať ja...

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page