top of page

Duchovné slovo 23. nedeľa v roku C

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Ježiš svojim poslucháčom iste pripomenul príbeh o stavbe Babylonskej veže. Kniha Genezis ilustruje trúfalú túžbu človeka vyrovnať sa Bohu. Príbeh obsahuje ironickú poznámku o tom, že pri veľkolepom projekte človeka musel Boh zostúpiť, aby videl, čo sa tam vlastne deje. Biblickým autorom je nad slnko jasné, že človek sa vlastnými silami Bohu nevyrovná, nevystúpi po vlastných nohách do jeho sfér. V mytológii antických kultúr existujú príklady tých, čo viac alebo menej úspešne bojujú proti bohom (napr. Prométheus). V Biblii je jasné, že taký boj nemá zmysel.

Ježiš hovorí, že Boh je protivník, ktorý má raz tak veľké vojsko ako ty. Jedinou šancou na tvoju záchranu je prosiť zavčasu o prímerie. Nikto nemôže nášho Boha obviniť z toho, že by zmierenie s nami odmietal. Ľudia sa však k zmiereniu odhodlávajú len s ťažkosťami. Anglikánsky biskup Tom Wright hovorí v jednej zo svojich kníh takýto príbeh: Bohatý anglický šľachtic venoval jednej fakulte veľmi vzácny a rozmerný obraz. Bol nádherný a mimoriadne hodnotný, ale nepasoval na žiadnu stenu budovy. Nedal sa umiestniť v žiadnej sále. Vedenie fakulty sa teda rozhodlo pre rázny krok. Starú budovu nechali celú zbúrať a postavili od základov novú. Nielenže sa v nej podarilo vhodne umiestniť vzácne umelecké dielo. Nová budova bola postavená tak, aby sa vyriešili všetky nevýhody a obmedzenia, ktoré mal predošlý starý dom.

Rozlúčka s hriechom nemusí byť ľahká, ale stojí za to. Možno musíš svoju Babylonskú vežu zbúrať a nanovo postaviť. Čím skôr to urobíš, tým viac času ti ostane na pravú radosť zo života.

bottom of page