top of page

Niepokalanów? Poďte na virtuálnu púť...

Niepokalanów je najväčší katolícky kláštor na svete. Nachádza sa v Poľsku, neďaleko Varšavy. Kláštorný komplex, ktorý v roku 1927 založil sv. Maximilián Mária Kolbe, obýva dnes viac ako sto rehoľníkov.

Jeho zakladateľ bol nadchnutý ideálom sv. Františka, preto chcel, aby sa Niepokalanów stal Porciunkulou dvadsiateho storočia. Už počas života sv. Maximiliána navštevovalo Niepokalanów veľké množstvo pútnikov. Dnes patrí medzi známe európske sanktuária, je jedným z najvýznamnejších minoritských kláštorov na svete.

Vďaka modernej technike ho môžete navštíviť aj virtuálne...

Bazilika nepoškvrneného počatia Panny Márie

Dominantou Niepokalanowa je veľký pútnický chrám, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1948 - 1954 na okraji kláštorného komplexu. Ide o monumentálnu stavbu v modernistickom štýle. Kostol slúži pre potreby farnosti, ktorú minoriti spravujú od roku 1950. Je po celý deň otvorený pre pútnikov. Jeho autorom je poľský architekt Zygmunt Gawlik. Tento chrám postavili bratia z Niepokalanowa vlastnými rukami. Rehoľníci sú aj autormi rezbárskej výzdoby kostola, staníc krížovej cesty a vežových hodín s piatimi ciferníkmi.

Virtuálnu prehliadku Baziliky začnete kliknutím na obrázok:

Námestie v kláštornom komplexe

Po vstupe do areálu kláštora sa ocitnete na rozsiahlom námestí, z ktorého ľahko nájdete cestu k viacerým zaujímavým bodom. Uvidíte odtiaľ pôvodnú drevenú kláštornú kaplnku, exercičný dom, aj historickú budovu, v ktorej sa nachádza rehoľná cela sv. Maximiliána. Ľahko sa dostanete k hasičskej stanici a k trom múzeám: hasičskému, pápežskému a k múzeu venovanému osobe sv. Maximiliána.

Virtuálnu prehliadku kláštorného námestia začnete kliknutím na obrázok:

Kaplnka sv. Maximiliána

Kaplnka sv. Maximiliána je pôvodný drevený kostolík, jedna z prvých budov, ktoré otec Maximilián so svojimi spoločníkmi na tomto mieste postavili. Keď počet bratov rástol, musela byť rozšírená do dĺžky, aby sa v nej mohlo na modlitbách stretávať viac ako sedemsto rehoľníkov. Na stenách v jej prednej časti sú umiestnené portréty blahoslavených minoritských mučeníkov z koncentračného tábora Auschwitz. Kaplnka je zachovaná v takmer autentickej podobe so všetkou skromnosťou a jednoduchosťou. V Niepokalanowe je to miesto, kde máte pocit, že sv. Maximilián každú chvíľu vstúpi, aby sa v tichosti pomodlil...

Virtuálnu prehliadku Kaplnky sv. Maximiliána začnete kliknutím na obrázok:

Sakristia Kaplnky sv. Maximiliána

Sakristia pri historickej kaplnke nie je len miestom, kde sa kňazi pripravujú na slávenie omše. Spočiatku bola aj celou otca Kolbeho. Ochotný sprievodca vás vovedie aj do malej miestnosti, v ktorej otec Kolbe spával. Sakristia skutočnou „pokladnicou" tohto skromného svätostánku. Vo vitrínach v nej sa totiž uchovávajú vzácne relikvie - omšové rúcha, kalich a misál, ktoré používal sv. Maximilián.

Virtuálnu prehliadku sakristie Kaplnky sv. Maximiliána začnete kliknutím na obrázok:

Múzeum sv. Maximiliána

Jeden zo starých murovaných blokov kláštora nachádzajúci sa neďaleko historickej kaplnky slúži dnes ako múzeum sv. Maximiliána. Uvidíte v ňom množstvo historických fotografií a informačných panelov, ktoré dokumentujú život a dielo zakladateľa tohto kláštora. Na mnohých fotografiách sú zaznamenané prvé kroky rehoľného spoločenstva a vydavateľstva, ktoré sa stalo v priebehu niekoľkých rokov od svojho založenia najmodernejším centrom evanjelizácie na svete. Expozícia je obohatená umeleckými dielami inšpirovaných postavou sv. Maximiliána. Na jej konci uvidíte rekonštrukciu rehoľnej cely podobnej tým, v akých spávali bratia kňazi v období pred Druhou svetovou vojnou.

Virtuálnu prehliadku Múzea sv. Maximiliána začnete kliknutím na obrázok:

Pápežské múzeum

Za hasičskou stanicou sa nachádza Pápežské múzeum. Sú v ňom uchovávané spomienkové predmety a fotografie Jána Pavla II. Uvidíte i viaceré, pre potreby pápeža špeciálne prispôsobené dopravné vozidlá - papamobily. Ján Pavol II. bol veľkým obdivovateľom sv. Maximiliána. Kláštor Niepokalanów navštívil päťkrát ako kardinál, napokon šiesty raz doň zavítal ako pápež - pútnik.

Virtuálnu prehliadku Pápežského múzea začnete kliknutím na obrázok:

Hasičské múzeum

Na pôde kláštora sa nachádza veľmi zaujímavá expozícia Múzea dobrovoľného hasičského zboru bratov z Niepokalanowa. Medzi najvzácnejšie exponáty tohto múzea patrí historické hasičské auto Minerva z roku 1925. Uvidíte v ňom aj ručné pumpy, sirény, náradie, vyznamenania, uniformy a veľmi bohatý archív historických fotografií. Otec Kolbe bratom hovorieval, že veci, ktoré v kláštore majú, nepatria im, ale celej spoločnosti. Vyžadoval teda, aby bratia s vecami zaobchádzali šetrne a chránili hnuteľný i nehnuteľný majetok. Keďže požiar by bol pre vydavateľstvo osudovou pohromou, a jeho nebezpečenstvo bolo veľké, v roku 1931 vznikol medzi rehoľníkmi dobrovoľný hasičský zbor, ktorý existuje podnes, zasahuje pri požiaroch a autonehodách v okolí Varšavy. Stále patrí medzi najlepšie vycvičené posádky v Poľsku.

Virtuálnu prehliadku Hasičského múzea začnete kliknutím na obrázok:

Mariologický inštitút Kolbianum

Mariologický inštitút Kolbianum je dielom minoritskej rehoľnej provincie Nepoškvrnenej Božej Matky so sídlom vo Varšave. Úlohou tohto inštitútu je šírenie úcty k Nepoškvrnenej Panne Márii ako aj štúdium teologického dedičstva zanechaného sv. Maximiliánom. Jeho študenti môžu získať akademický titul stupňa doktorátu z teológie v špecializácii mariológia.

Virtuálnu prehliadku inštitútu Kolbianum začnete kliknutím na obrázok:

Rádio Niepokalanów

Rádio Niepokalanów vysielalo po prvý raz 8. decembra v roku 1938, v deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Po začiatku Druhej svetovej vojny bolo zrušené a obnoviť sa ho podarilo až v roku 1995. Keď začínalo vysielať, sv. Maximilián povedal: „Stačí, ak budú ľudia počúvať rádio. Nepoškvrnená dáva tento prostriedok, aby sme mohli pracovať na vlnách éteru aj pre tých, ktorí nevedia čítať, alebo majú do kostola ďaleko“.

Virtuálnu prehliadku Rádia Niepokalanów začnete kliknutím na obrázok:

Kláštorný cintorín

Okolo budovy Rádia Niepokalanów sa po dlhej úzkej ceste, ktorá mala byť podľa pôvodných plánov pátra Maximiliána pristávacou dráhou pre lietadlá, dostaneme na kláštorný cintorín. V jeho okolí sa rozprestiera pole obrábané rehoľníkmi. Na cintoríne je po deväťdesiatich rokoch existencie kláštora už mnoho bielych krížov s menami zosnulých bratov. Ak poznáte život sv. Maximiliána, na hroboch nájdete mená, ktoré ste už počuli. Napr. p. Alfonz Mária Kolbe, Franciszek Gajowniczek, knieža Jan Drucki-Lubecki...

Virtuálnu prehliadku cintorína začnete kliknutím na obrázok:

Spracoval: br. Jozef

bottom of page