top of page

Apokalypsa v slovenskom parlamente

V budove Národnej rady Slovenskej Republiky bola v piatok 26. januára otvorená výstava obrazov Mariána Kołodzieja s názvom Apokalypsa 20. storočia. Ide o výber z cyklu diel väzňa č. 432 z koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou otvorenia výstavy bolo premietanie filmu o jej autorovi.

Výstava, ktorá vznikla z príležitosti výročia oslobodenia koncentračného tábora, sa koná u nás pod záštitou predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a poslankyne Národnej rady SR a členky Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny Verešovej. Na jej otvorení sa okrem predsedu Národnej rady SR a niektorých poslancov zúčastnili aj pán Leszek Soczewica, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku, vojenský ordinár Mons. František Rábek a iní vzácni hostia. Podujatie zaregistrovali i masmédiá. Bratislava je po Štrasburgu a Haagu tretím európskym mestom, v ktorom je táto výnimočná výstava prezentovaná. V budove NRSR ju môžete vidieť do konca februára 2018.

Marián Kolodziej

Marián Kolodziej sa dostal do koncentračného tábora 14. júna roku 1940 vo veku 18 rokov. Stal sa číslom 432. Po čase bol kvôli chorobe prevezený do tábora Blechhammer, kde tajne kopíroval plány fabrík vojenského priemyslu pre poľské hnutie odporu. Bol odhalený a poslaný opäť do vyhladzovacieho tábora Auschwitz. V ňom spoznal sv. Maximiliána. Bol svedkom jeho dobrovoľnej obety života.

Marián z Kolodziej sa dožil oslobodenia koncentračného tábora sovietskou armádou v roku 1945. Po vojne sa vydal umeleckou dráhou a stal sa scénografom. Živil sa prácou pre divadlo Wybrzeże v Gdansku. V roku 1992 prežil mozgovú porážku a po nej ostal čiastočne ochrnutý. Vtedy sa po takmer päťdesiatich rokoch rozhodol otvoriť kapitolu svojho života, o ktorej dovtedy nehovoril. Spomienky na apokalypsu začal zaznamenávať ceruzkou na papier. Vytvoril tak cyklus viac ako 250 obrazov s mimoriadnou výpovednou hodnotou. Sám autor ich nazval „Klisze pamięci, Labirynty".

Marian Kolodziej zomrel v roku 2009. Je pochovaný v podzemí minoritského kostola v Harmężach blízko Oświęcimu, kde je od roku 1998 inštalovaná aj jeho výstava. Mnohí jej návštevníci tvrdia, že je ešte emotívnejším zážitkom, ako samotná návšteva koncentračného tábora.

Galéria: Marián Kolodziej a Maximilián M. Kolbe (výber)

bottom of page