top of page

Boli sme s M.I. v Trebišove

V dňoch 19. – 20. januára navštívili bratia Jozef Sukeník a Ján Čirák s Rytierstvom Nepoškvrnenej (M.I.) východoslovenské mesto Trebišov. V rímskokatolíckom farskom kostole otvorili putovnú výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Páter Jozef sa stretol s birmovancami a pri dvoch sv. omšiach priblížil veriacim základnú myšlienku mariánskeho apoštolského hnutia, ktoré založil otec Kolbe v roku 1917. Brat Ján vycestoval s otcom dekanom Jozefom Gnipom do filiálneho kostola v Zemplínskom Hradišti, aby aj tamojších veriacich pozval na návštevu výstavy vo farskom kostole.

Piatková sv. omša vo farskom kostole bola venovaná mučeníkovi lásky, sv. Maximiliánovi. Páter Jozef v homílii vyzdvihol posledné momenty života sv. Maximiliána, ktorý v koncentračnom tábore obetoval svoj život preto, aby jedna rodina neprišla o otca. Aký dôležitý je pre rodinu otec? Páter Kolbe usúdil, že otec rodiny je pre tento svet dôležitejší ako on. Pritom to bol mimoriadne talentovaný, úspešný a aktívny katolícky kňaz, charizmatický rehoľník, ktorý počas svojho života založil obdivuhodné apoštolské diela a nadchol stovky mladých mužov k rozhodnutiu zasvätiť svoj život Bohu v službe Nepoškvrnenej Panne Márii. Páter Jozef priblížil v homílii históriu a podstatné prvky hnutia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). Úplné zasvätenie sa Božej Matke umožňuje členom M.I vložiť všetky svoje schopnosti a talenty do rúk Panny Márie, aby ich ona sama použila na obrátenie sveta ku Kristovi. Veriacim povedal, že v mariánskej úcte sa nedá preháňať, lebo nikdy si nedokážeme Máriu vážiť a ctiť tak, ako jej Syn. Preto každý, kto ho nasleduje a chce byť ako on, miluje čo najviac jeho Matku.

V sobotu pri rannej sv. omši o tajomstve Nepoškvrneného počatia povzbudil páter Jozef veriacich k tomu, aby nechali Boha presadiť jeho zámer s každým z nás, aby prijali povolanie, ktoré sme všetci dostali ešte pred stvorením sveta a s pomocou Božej milosti sa tiež stali svätými a nepoškvrnenými.

Počas týchto dní vstúpili v Trebišove do hnutia M.I. duchovní otcovia i viacerí veriaci, väčšinu z nich tvoria birmovanci. Panne Márii sa zasvätila aj jedna celá šesťčlenná rodina.

bottom of page