top of page

8. januára: Narodeniny sv. Maximiliána

Na počiatku roku 1894, dňa 8. januára, prišiel v poľskom mestečku Zduńska Wola na svet zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej, sv. Maximilián Mária Kolbe. Rodičia Július a Mária ho dali pokrstiť ešte v ten istý deň. Budúcemu svätcovi vybrali krstné meno Rajmund.

Miestny biskup Wiesław Mering slávil 7. januára 2018 sviatok Pánovho krstu s veriacimi a pútnikmi v kostole, v ktorom bol pokrstený sv. Maximilián. Foto: bazylikawnmp.pl


V Krstnej matrike, ktorá bola v tom období písaná ruským jazykom (pretože Zduńska Wola bola v časti Poľska pod ruskou nadvládou), zanechal farár takýto zápis o prvých hodinách života budúceho svätca:

„Dňa 8. januára 1894 o štvrtej hodine popoludní sa v mieste Zduńska Wola udialo nasledovné: Július Kolbe, 23 ročný tkáč bývajúci v Zduńskej Woli, sa osobne dostavil v sprievode Leopolda Lange, 30 ročného obyvateľa Zduny a Františka Dabrowskeho, 30 ročného obyvateľa Ogrodziska, obaja sú tiež tkáčmi. Mal pri sebe novorodenca, o ktorom povedal, že sa narodil v Zduńskej Woli jeho zákonitej manželke, 24 ročnej Márii Dabrowskej, v dnešný deň o jednej hodine v noci. Pri krste v dnešný deň dostal chlapec meno Rajmund (Raimund). Táto správa bola vyhotovená s vedomím otca a oboch krstných rodičov. Pretože menovaní neboli schopní písať, nesie iba náš podpis. Farár F. Kapalczynski."

bottom of page