top of page

Niepokalanów: 79 rokov rádia

Oslava narodenín najstaršieho katolíckeho rádia sveta býva v Niepokalanowe dvakrát ročne. Nie preto, žeby bratia nevedeli, kedy sa narodilo, ale preto, že sa skutočne zrodilo dvakrát. Prvý raz 8. decembra roku 1938 v deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Po začiatku Druhej svetovej vojny bolo zrušené a obnoviť sa ho podarilo až roku 1995. V piatok teda minoriti v Niepokalanowe oslávili 79. výročie ich prvého rozhlasového vysielania.

Rádio Niepokalanów je jedinou rozhlasovou stanicou sveta, ktorú založil svätec. Cieľ, ktorý bol pred 79 rokmi dielu určený, je jeden a vždy ten istý: dobyť celý svet pre Ježiša skrze Nepoškvrnenú.

Chopiť sa moderných prostriedkov

Svätý Maximilián hovorieval, že všetky vynálezy a objavy majú poslúžiť najprv Nepoškvrnenej. Až tak majú slúžiť iným cieľom. Tento muž dobre poznal možnosti vyplývajúce z prostriedkov masovej komunikácie. Svoje apoštolské dielo začal tlačou, v ktorej videl na svoju dobu obrovský potenciál. Keď v roku 1922 zakladal mesačník Rytier Nepoškvrnenej, povedal: „Treba tvoriť katolícku tlač, pretože ak sa nechopíme vlastnými rukami tlače, zbytočne budeme kázať a stavať kostoly. Prijali sme tento prostriedok, lebo je to vôľa Nepoškvrnenej“. V tom čase bol ešte profesorom v krakovskom minoritskom seminári. Ešte v tom istom roku sa redakcia Rytiera presťahovala do Grodna, kde vzniklo neveľké vydavateľstvo. Zakrátko sa do vydávania mesačníka zaangažovalo veľa bratov a zázračný rozvoj tohto evanjelizačného prostriedku prinútil otca Kolbeho hľadať miesto na stavbu nového kláštora, v ktorom by mohlo pôsobiť rastúce apoštolské dielo. Tak vznikol jeho kláštor Niepokalanów. Deň pred sťahovaním sa na toto miesto povedal Kolbe svojim bratom: „Niepokalanów, do ktorého máme o niekoľko hodín vstúpiť, je miestom, ktoré si vybrala Nepoškvrnená a bude určené výhradne na šírenie úcty k nej. (...) Bude tam veľká chudoba, ako si vyžaduje duch sv. Františka. Bude veľa práce, veľa utrpenia a každej nepohody“.

Myšlienka katolíckeho rádia

Cieľom vydavateľskej práce otca Maximiliána bolo zaniesť dobrú novinu až do najvzdialenejších koncov sveta. Mesačník Rytier Nepoškvrnenej si čoskoro podávali ľudia z rúk do rúk. Otec Kolbe však nespal na vavrínoch. Stále premýšľal, ako zájsť ešte ďalej. Uvedomoval si, že pre mnohých je neprekonateľnou hranicou analfabetizmus. Keď zakladal v Niepokalanowe rádio, povedal: „Stačí, ak budú ľudia počúvať rádio. Nepoškvrnená dáva tento prostriedok, aby sme mohli pracovať na vlnách éteru aj pre tých, ktorí nevedia čítať, alebo majú do kostola ďaleko“.

Prvé myšlienky o založení rádia nachádzame v listoch sv. Maximiliána už roku 1930. Vysielaciu stanicu sa však podarilo sfunkčniť až o osem rokov neskôr. Nedokázala vysielať do veľkých vzdialeností. V auguste roku 1938 napísal Kolbe spolubratom do japonského Niepokalanowa: „Nepoškvrnená u nás mocne pôsobí aj napriek našej slabosti a neschopnosti. Ak to ona bude chcieť, tak na sviatok Nepoškvrneného počatia spustíme vysielanie rádia. Spočiatku bude slabé, ale neskôr, s lepším aparátom, ho budete môcť počúvať aj vy“. Na mieste, ktoré bolo dostatočne vzdialené od hluku tlačiarenských strojov, vybudovali bratia čoskoro jednoposchodovú budovu určenú pre rozhlasovú stanicu. Dňa 8 decembra toku 1938 sa skutočne po prvý raz éterom ozvala „Stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów” (SP3RN). Vysielanie začalo mariánskou piesňou: „Po górach, dolinach rozlega się głos”.

Po katolíckom rádiu túžil otec Kolbe založiť aj prvú katolícku televíziu. Jeho plány však znemožnilo vypuknutie Druhej svetovej vojny.

bottom of page