top of page

Rytierstvo Nepoškvrnenej v Košiciach

V piatok 24. novembra sme s Rytierstvom Nepoškvrnenej navštívili Farnosť sv. rodiny v košickej mestskej časti Furča. Pri večernej svätej omši sa veriacim prihovoril páter Jozef, národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej. Veriacich pozval k nasledovaniu sv. Maximiliána v bezbrehom odovzdaní sa Ježišovej Matke. Po skončení sv. omše sme sa spoločne zverili Nepoškvrnenej. Veriaci dostali možnosť vstúpiť do hnutia M.I.

Vo farskom kostole na košickej Furči sme otvorili aj putovnú výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho, ktorá bola vytvorená pred dvoma rokmi pre varšavský parlament. Jej slovenská verzia v súčasnosti putuje po farnostiach a školách našich miest a obcí. V Kostole sv. rodiny v Košiciach ju môžu veriaci uvidieť až do 17. decembra. Sústava sedemnástich panelov, z ktorých pozostáva, podáva základné informácie o zaujímavom príbehu minoritského svätca, priekopníka novej evanjelizácie a patróna hnutia za život.

bottom of page