top of page

Duchovné slovo: 18. nedeľa v roku C

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13-21

Delenie dedičstva bolo vždy spojené so škriepkami. V čase, keď žil Ježiš, sa rozhádané rodiny obracali na rabínov, ktorí im dedičstvo podelili podľa práva. Za to si rabíni žiadali svoje percentá. Ježiš sa namiesto riešenia sporu podujíma poukázať v podobenstve na príčinu konfliktu. Mnohí si myslíme, že Boh nemá rád bohatých ľudí. To nie je pravda. Biblia často hovorí, že Božie požehnanie sa môže prejaviť aj úspechom v hospodárení.

Neduh, ktorý Ježiš kritizuje, vystihol dobre sv. Bazil, keď v jednom komentári tohto podobenstva poukazuje na skutočnosť, že boháč bol požehnaný, ale neprinieslo mu to radosť. Akoby mu zem urodila iba starosti. Pýta sa tak, ako chudobní ľudia: „Čo len budem robiť?“ Aký problém chce tento muž vyriešiť búraním svojej sýpky? Dúfa, že jeho duša sa konečne nasýti a on si odpočinie, pretože po dnešný deň nepoznal pokoj a radosť zo života. Navyše, je celkom sám. Nemá dokonca ani meno. Čo si o ňom myslí Boh? Je to blázon. On nie je zlý. Je hlúpy. Jeho nečakaná smrť nie je Božím trestom. Nie je to Boh, kto ho zabil. Zabil ho stres a neustále namáhanie sa bez toho, aby sa tešil zo života a budoval vzťahy s druhými.

Čo je teda lepšie? Byť bohatým alebo chudobným? Ježiš odpovedá, že máme byť múdri. Múdrosť evanjelia je kľúčom k radosti z toho, čo máme.

bottom of page