top of page

Duchovné slovo: 17. nedeľa v roku C

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 1-13

Na Blízkom východe je zjednávanie cien kultúrnym fenoménom. Ak bez toho zaplatíte na trhu žiadanú sumu, predavač si vás neváži. V knihe Genezis zjednáva človek s Bohom. Abrahám má v rukách osud dvoch miest. Zlyhá, lebo si myslel, že desať spravodlivých sa v dvoch mestách nájde. Po otcovi Abrahámovi ľudia zdedili vieru v jediného Boha, ale aj komplex z toho, že „spravodlivých“ je málo na to, aby bol svet zachránený. Čo sa dá robiť? Židia vložili nádej do Zákona. Veria, že ak ho zachovajú, bude dostatok spravodlivých a Boh bude musieť zasiahnuť v ich prospech. Snažia sa tak „dotiahnuť obchod“, ktorý Abrahámovi nevyšiel. Kresťania veria, že záchrana stojí na niečom inom.

Medveď, kráľ lesa, rozhodol, že zvieratka pôjdu bojovať do Afganistanu. V lese zavládol panický strach. Všetci sa triasli a hľadali výhovorky. Vôl zobral vidličku a vypichol si oko. Šiel za medveďom a prosil, aby mohol ostať doma, lebo je invalid. Somár si podpálil dom a prosil, aby ho nechal doma, lebo rodina je odkázaná na prácu jeho rúk. Nakoniec prichádza za medveďom zajačik a hovorí: „Medveď, priateľ môj, chcel by som ostať doma, lebo som slabý a bojím sa.“ Medveď odpovedal: „Samozrejme, zajačik! Môžeš ostať doma.“

Zajačik stavil na istotu, že medveď ho má rád. Podobne kresťan stavia na presvedčení, že Boh ho má rád. Kresťan nepotrebujeme argumenty a výhovorky. Je Boží syn a Otca môže prosiť o čokoľvek. Bez správneho vzťahu s Otcom je každá modlitba iba zjednávanie, pri ktorom zaručene prerobíme.

bottom of page