top of page

Výstava o sv. Maximiliánovi v Prešove

V piatok 20. apríla navštívil národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.), páter Jozef Sukeník, františkánsky kostol v Prešove, kde otvoril putovnú výstavu Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho. Výstava pozostávajúca zo sedemnástich panelov plných zaujímavých textov a fotografií potrvá v prešovskom kláštornom kostole asi dva týždne.

Minoritský svätec Maximilián Mária Kolbe je známy ako mučeník za rodinu. V koncentračnom tábore totiž dobrovoľne ponúkol svoj život za život mladého muža, manžela a otca dvoch detí. Páter Jozef pri príležitosti otvorenia výstavy prirovnal sv. Maximiliána ku Kristovi, ktorý sa z lásky rozdáva v eucharistickom chlebe. Spomenul, že otec Kolbe v mladosti vyslovil túžbu byť jedného dňa rozomletý na prach, aby ho vietor na slávu Nepoškvrnenej rozniesol do celého sveta. Svoj život podriadil tento rehoľník službe Nepoškvrnenej a Máriinmu dielu obrátenia celého sveta ku Kristovi. Toto dielo viedol otec Kolbe v duchu sv. Františka, ktorý ho inšpiroval pri založení kláštora v Niepokalanowe. Kláštor, ktorý sa stal najväčším a najmodernejším centrom evanjelizácie, bol modernou Porciunkulou – miestom, kde rehoľné spoločenstvo prebýva s Pannou Máriou, miestom, kde mohli prebývať len rehoľníci usilujúci sa o najvyššiu dokonalosť. Po mučeníckej smrti v koncentračnom tábore bolo napokon telo otca Kolbeho skutočne spopolnené a rozptýlené vo vetre – na slávu Nepoškvrnenej. Otec Jozef povzbudil veriacich, aby sa podľa vzoru sv. Maximiliána taktiež bezvýhradne zverili Nepoškvrnenej Panne Márii a stali sa aj oni jej nástrojmi. Pri príležitosti výstavy si veriaci mohli uctiť relikvie sv. Maximiliána i vstúpiť do mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej.

Výstava Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho bola vytvorená v roku 2016 pre poľský parlament vo Varšave. Vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave vznikla jej slovenská verzia, ktorá v súčasnosti putuje po cirkevných a vzdelávacích inštitúciách na Slovensku. Dosiaľ sme ju videli v Nitre, Bratislave, Zákamennom, Košiciach, Trebišove, Poprade a v Prešove.

bottom of page