top of page

Minoritské misie: V Tanzánii vznikla Farnosť sv. Maximiliána

Dňa 29. októbra 2018 biskup tanzánskej diecézy Same ustanovil už druhú novú farnosť, ktorá bola vyčlenená z územia farnosti Mwanga spravovanej od roku 1988 bratmi minoritmi.

Začiatkom novembra informoval br. Benson Gideon Mapunda, kustodiálny sekretár tanzánskych minoritov, že po mnohoročnej práci tejto rehole na územiach v okolí vodnej nádrže Nyumba ya Mungu sa dve zo štyroch spoločenstiev pôvodnej farnosti Mwanga rozvinuli po stránke duchovnej i materiálnej do takej miery, že dnes môžu byť samostatnými farnosťami.

Dňa 29. októbra 2018 biskup diecézy Same ustanovil na tomto misijnom území novú farnosť. Za jej patróna bol vybraný sv. Maximilián Mária Kolbe. Biskup ešte v ten istý deň vyslúžil v novej farnosti sviatosť birmovania 96 birmovancom. Duchovnú starostlivosť o veriacich na jej území bude odteraz vykonávať farár z radov diecézneho kléru. Vo farnosti Mwanga budú naďalej pôsobiť minoriti br. Grzegorz Bykowski a br. Everest Valentine Mkenda.

Zdroj: www.ofmconv.net

Comentarios


bottom of page