top of page

Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.) v Štefanove

V nedeľu 27. mája sme s malou skupinkou rytierov Nepoškvrnenej navštívili záhorskú farnosť Štefanov. V dňoch 22. – 30. mája sa tam koná slávnostná Novéna za rodinu k sv. Jánovi Pavlovi II. Počas nej sa veriaci schádzajú na sv. omšiach, pri ktorých sa im prihovárajú pozvaní kazatelia. Liturgické momenty sprevádzajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, tentokrát aj výstava Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho.

V nedeľu podvečer otvoril výstavu pán Dariusz Żuk-Olszewski, laický teológ a publicista, autor prvej slovenskej monografie o sv. Maximiliánovi a zároveň i autor slovenských sprievodných textov na vystavovaných paneloch. Ten poukázal na niektoré zaujímavosti zo života sv. Maximiliána. Po ňom sa veriacim v kostole prihovoril p. Jozef Sukeník, národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). Vo svojej prednáške priblížil, ako nám úplné zverenie sa Márii pomáha žiť naše kresťanské povolanie a aký efekt má táto „rytierska cesta“, po ktorej sa kresťan vydáva, priniesť do života rodín, farností a celej cirkvi.

 

Výstava Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho

Bola vytvorená v roku 2016 pre hornú komoru poľského snemu vo Varšave. Vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave vznikla jej slovenská verzia, ktorá v súčasnosti putuje po cirkevných a vzdelávacích inštitúciách na Slovensku. Dosiaľ sme ju videli v Nitre, v Bratislave (Poľský inštitút, Františkánsky kostol, Kostol sv. Františka), v Zákamennom, v Košiciach (Furča), v Trebišove, v Poprade (Inštitút Štefana Nahálku, Kostol sv. Cyrila a Metoda) a v Prešove (Františkánsky kostol).

bottom of page