top of page

Rimania sa zasvätili Nepoškvrnenej

V Bazilike Sant Andrea della Fratte v Ríme sa 27. júna zišla komunita veriacich, ktorí sa rozhodli pri oltári Madony zázrakov zasvätiť Nepoškvrnenej Panne Márii podľa vzoru sv. Maximiliána.

Tento rímsky chrám bol pre poľského mučeníka, otca Kolbeho, veľmi dôležitým miestom. Na oltári Madony zázrakov slávil aj svoju primičnú sv. omšu dňa 19. apríla 1918. Je to totiž miesto, kde sa zjavila Panna Mária židovi Alfonzovi Ratisbonovi. Jeho príbeh obrátenia zasiahol dušu otca Kolbeho neobyčajne hlboko. Často ho spomínal osobám, ktoré formoval, i ľuďom, ktorým písal svoje listy. Maximilán Kolbe počas svojich štúdií v Ríme chodieval do tohto kostola veľmi rád. Keď neskôr po návrate do vlasti navštevoval Večné mesto, vracal sa tam vždy ako pútnik.

O baziliku sa v súčasnosti stará komunita rehoľníkov z kongregácie frati minimi (najmenší bratia). Títo rehoľníci už v októbri 2018 ponúkli veriacim navštevujúcim ich kostol možnosť absolvovať niekoľkomesačnú prípravu na zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii. Oslovili Medzinárodné centrom Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.), ktoré následne prebralo iniciatívu a skupine veriacich zabezpečilo potrebnú formáciu.

Slávnostné zasvätenie 25 osôb bolo vykonané pri prvých vešperách sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorí sa rozhodli k tomuto kroku, recitovali modlitbu, ktorú v roku 1920 napísal otec Kolbe. Poľský svätec sa v jej duchu neustále vkladal do rúk Panny Márie, ktorá ho formovala a pripravovala na realizáciu veľkého misionárskeho diela i na jeho bezprecedentné mučeníctvo.

V bazilike Sant Andrea della Fratte si veriaci vždy v 27. deň každého mesiaca pripomínajú dar nepoškvrnenej Panny Márie, Zázračnú medailu.

Zdroj: www.ofmconv.net

bottom of page