top of page

Na čele M.I. po prvý raz žena

V dňoch 11. – 13. októbra sa v rímskom kolégiu Seraphicum konalo riadne volebné zhromaždenie medzinárodného vedenia mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.). Na tomto zhromaždení bola prvý raz po viac ako storočí existencie hnutia zvolená za jeho prezidentku žena, laička. Dosiaľ tento úrad zastávali iba minoritskí pátri. Valné zhromaždenie k takémuto kroku výrazne povzbudila samotná Svätá stolica. Hnutie otca Kolbeho je totiž od roku 1997 uznané Cirkvou ako „verejné medzinárodné združenie veriacich“, preto na jeho čele nemusí stáť kňaz.

Novou prezidentkou M.I. sa stala pani Angela Morais z Brazílie. V úrade vystrieda pátra Raffaela Di Muro, ktorý bude odteraz pôsobiť v Rytierstve Nepoškvrnenej ako delegát generálneho ministra. Najvyššie konzílium hnutia sa ďalej skladá z viceprezidenta, ktorým sa stal pán Miguel Bordas (Španielsko) a z poradcov, za ktorých boli zvolení: pani Margherita Pechinelli (Taliansko), pani Norma Magdalena Sánchez (Mexiko), pán John Galten (USA) a br. Tomasz Tęgowski OFMConv (Poľsko). Na čele hnutia M.I. majú odteraz prevahu laickí veriaci, prezídium je zložené z členov šiestich národností.

Na začiatku a na konci zhromaždenia povzbudil a požehnal prítomných generálny minister minoritského rádu, br. Carlos Alberto Trovarelli, ktorý je zároveň medzinárodným asistentom M.I. Volebné zhromaždenie sa ukončilo spoločným slávením eucharistie, ktorej predsedal jeho sekretár, br. Tomáš Szymczak. Novozvolenému prezídiu prajeme veľa úspechov v práci, aby sa hnutiu M.I. darilo kráčať v stopách sv. Maximiliána pre dobro celej Cirkvi i súčasnej spoločnosti.

zdroj: www.ofmconv.net

Comentarios


bottom of page