top of page

Pomocnica (nielen) v duchovnom boji

V 16. storočí bola Osmanská ríša veľmocou. V roku 1453 sa jej podarilo dobyť Konštantínopol a predstavovala veľkú hrozbu pre kresťanský Západ a jeho vládcov. Nejednotná Európa nedokázala čeliť sile a krutosti Osmanov, ktorí sa dostali cez Balkán a severnú Afriku a snažili sa ovládnuť obchodné cesty vo východnom Stredomorí a získať nadvládu nad kresťanskou Európou. Východné Stredomorie ovládali Benátčania, no Osmanom sa v r. 1570 podarilo vybojovať Cyprus. Nikózia padla, jej obyvatelia boli povraždení. Rovnaké krutosti boli spáchané i v ďalšom významnom meste Famagusta.

Farský kostol v Castel Gandolfo (IT): Pomocnica kresťanov sprevádzala pápežov aj v dňoch reflexie a letného odpočinku.

Máriine boje

Nahnevaní a vydesení Benátčania požiadali o pomoc pápeža Pia V. a ostatné európske štáty. Španieli boli na vrchole moci, Angličania a Francúzi sa však báli zapojiť do konfliktu. Piovi V. sa ale podarilo prelomiť ich vzájomnú nedôveru a neochotu spojiť sa proti Osmanom a vytvorili takzvanú Svätú ligu – koalíciu Španielska, Pápežského štátu, Benátok, Janova a rádu maltézskych rytierov. Veliteľom námornej flotily, ktorú spoločne vytvorili, sa stal Juan de Austria. Katolícka flotila sa dostala do Korintského zálivu a 7. októbra 1571 sa neďaleko Lepanta odohrala krutá a krvavá bitka, v ktorej napriek početnej prevahe a dobre organizovanej armáde Osmani utrpeli porážku.

Španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes, ktorý sa bitky zúčastnil, o nej napísal: „Ten deň tak šťastný pre kresťanstvo, boli vyvedené z omylu všetky národy, ktoré si mysleli, že Turci sú na mori neporaziteľní. (...) Bola to chvíľa hodná zapamätania, akej neboli svedkom minulé ani terajšie časy, a ktorej sa možno ani v budúcnosti nič nevyrovná.“ Na pamiatku slávneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež Pius V. ustanovil sviatok „Ružencovej Panny Márie“, pretože s dôverou prosil Pannu Máriu o pomoc pre kresťanské vojsko a všetci, ktorí ju vtedy vzývali boli vypočutí.

Vojaci, vracajúci sa z bitky, prechádzali cez Loreto a tam ďakovali Panne Márii za pomoc ako Pomocnici kresťanov. Zvolanie „Pomocnica kresťanov“ bolo zvečnené na „obraze vzývania“ a pridané do loretánskych litánií popri starších vzývaniach Panny Márie ako „Potešenie zarmútených“ a „Útočisko hriešnikov“. Benátsky senát dal napísať pod veľký obraz pripomínajúci bitku pri Lepante vetu: „Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu ale Ružencová Panna Mária.“ Panna Mária pomohla rovnako aj pri obliehaní Viedne v roku 1683.

Pomocnica kresťanov

Sviatok Pomocnice kresťanov sa začal sláviť v roku 1814 ako spomienka na ťažké obdobie francúzskej revolúcie, keď bol pápež Pius VI. odvlečený z Ríma revolučnými vojskami a zomrel v zajatí 30. januára roku 1800. Po jeho smrti sa napriek ťažkostiam a prekážkam zišlo konkláve v Benátkach a za jeho nástupcu bol zvolený Pius VII. Bol tiež zajatý Napoleonom a od roku 1809 do roku 1814 väznený. Celý čas prosil Pannu Máriu o ochranu a pomoc a keď sa mu napokon podarilo vrátiť sa do Ríma, korunoval obraz Panny Márie a zaviedol sviatok „Panny Márie, Pomocnice kresťanov“. Slávenie tohto sviatku bolo určené na deň návratu Pia VII. do Ríma na 24. mája.

Pomocnicu kresťanov si uctievajú celé národy i kontinenty ako svoju patrónku. Austrália od roku 1844, Čína od roku 1924, Argentína od roku 1949, Poľsko od začiatku 19. storočia. Sviatok však nie je v novom martyrológiu, pretože pri úprave cirkevného kalendára počas pontifikátu Pavla VI. sa obmedzilo jeho slávenie. Verejnou liturgiou sa slávi iba v chrámoch a kaplnkách zasvätených Panne Márii, Pomocnici kresťanov a pripomína sa v Mariánskych rehoľných rádoch.

Bartolo Longo a Don Bosco

O úctu k Panne Márii, Pomocnici kresťanov sa v 19. storočí zaslúžili hlavne dvaja ľudia. Jedným z nich bol Bartolo Longo, ktorý sa počas štúdií v Neapole stal bojovným antiklerikálom, no neskôr sa obrátil, stal sa dominikánskym terciárom, prijal meno Rosario (Ruženec), bol horlivým vyznávačom mariánskeho kultu a najmä ruženca.

Druhým je známy svätec Ján Bosco, ktorý zasvätil celý svoj rehoľný a kňazský život starostlivosti o opustených chlapcov. Takmer bez prostriedkov dokázal pre chlapcov, ktorí sa okolo neho zhromažďovali v čoraz väčšom počte, vybudovať na chudobnom pozemku budovy, kostol, školy a dielne i kníhtlačiareň, ktorá dnes patrí k najväčším a najmodernejším v Taliansku. Spolu s niekoľkými klerikmi a ďalším kňazom donom Alasonattim, vytvoril 18. decembra 1859 nové spoločenstvo, neskôr o desať rokov dostalo toto saleziánske spoločenstvo oficiálne schválenie. Don Bosco si za hlavnú patrónku zvolil Pannu Máriu, Pomocnicu kresťanov. Jej zasvätil celé svoje dielo, i hlavný chrám saleziánskeho spoločenstva, ktorý bol postavený v Turíne. V máji 1869 sem priviedli Máriu Starderovú, choré takmer úplne slepé dievča. Pomodlili sa s ňou pred oltárom Panny Márie a požiadali o návštevu u dona Bosca. Počas rozhovoru ju don Bosco uistil: „Dôveruj Panne Márii Pomocnici, ona ti pomôže.“ Na otázku: „Čo držím v ruke?“ dievča vykríklo: „Vidím medailu Panny Márie!“ Neskôr vstúpila k Dcéram Panny Márie Pomocnice. Don Bosco založil i Združenie saleziánskych spolupracovníkov, ktorí žili vo svete a neskôr, spolu s Máriou Dominikou Mazzarellovou založil ženskú rehoľu Dcér panny Márie Pomocnice zameranú na starostlivosť a výchovu dievčat.

Vyprosuj si niečo z krásnej Máriinej duše

Mária pomáha a slúži. Robila tak v celom svojom pozemskom živote a robí tak stále. Keď sa pri zvestovaní dozvedela, že aj Alžbeta čaká dieťa, hneď sa radostne ponáhľala, aby jej poslúžila. Podobne na svadbe v Káne, prejavila svoju citlivosť a vnímavosť, pomohla mladomanželom v nepríjemnej situácii, keď nemali víno. Zasahuje nenápadne a citlivo, ale veľmi účinne. Jej príhovoru Ježiš nevie odolať. Prihovára sa neustále i za každého z nás. Sv. Ambróz hovorí: „Ak chceš k sebe prijať Krista, vyprosuj si niečo z krásnej Máriinej duše.“ A krása jej duše spočíva v tom že je úplne odovzdaná Bohu a jeho službe. Najúčinnejším prostriedkom je zasvätenie sa Panne Márii. Ide však o vnútorný postoj odovzdanosti, nielen o prázdne slová. Zasvätiť sa Márii znamená prenechať Duchu Svätému svoje vnútro ale aj náš každodenný život.

 

„Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

 

Modlitba sv. Jána Bosca

Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za pomocnicu kresťanov, buď ochrankyňou tohto domu. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, od záplavy, od blesku, od víchra, od zemetrasenia, od zlodejov, od zlých ľudí, od nepriateľských vpádov, od vojny a od každej pohromy. Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž ako svoje deti nás všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko udeľ nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu. Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

 

bottom of page