top of page

Pôstna obnova pre školu sv. Maximiliána

V piatok 15. marca sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Maximiliána M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi zišli na duchovnej obnove, ktorú viedol národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.), páter Jozef Sukeník.

Počas stretnutia zazneli dve prednášky. Otec Kolbe založil mariánske hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej ako odpoveď na šíriace sa zlo vo svete. Prvá prednáška bola preto o duchovnom boji človeka a o tom, akú úlohu v zápasoch so zlom zohráva nepoškvrnená Panna Mária. V druhej prednáške sa páter Jozef zameral na teológiu zasvätenia sa Panne Márii. Hovoril o špiritualite rytierov Nepoškvrnenej a o tom, ako osobné zasvätenie mení život človeka, ktorý sa k nemu odhodlal. Pri sv. omši zazneli slová proroka: „Ak sa hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, a zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie.“ Páter Jozef v homílii poukázal na to, že v príbehu o Adamovi a Eve sa pod pojmom smrť myslí vzdialenie či oddelenie človeka od Boha v dôsledku hriechu. Človek, ktorý sa hriechu zrieka, obnovuje svoje spoločenstvo s Bohom a znova sa teší zo života.

Táto pôstna duchovná obnova bola i oficiálnym otvorením výstavy Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho. Výstava bola vytvorená v roku 2016 pre poľský parlament vo Varšave. Vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave vznikla jej slovenská verzia, ktorá v súčasnosti putuje po cirkevných a vzdelávacích inštitúciách na Slovensku. Dosiaľ sme ju videli v Nitre, Bratislave, Zákamennom, Košiciach, Trebišove, Poprade, Prešove, Štefanove a v Šaštíne.

bottom of page