top of page

Niepokalanów sa stal hviezdou

V sobotu 1. septembra bola v Niepokalanowe v Poľsku slávnostná inaugurácia svetového centra modlitby za pokoj. Kláštor, ktorý založil sv. Maximilián Mária Kolbe, bol zaradený medzi dvanásť hviezd v korune nepoškvrnenej Panny Márie. Kaplnky ustavičnej modlitby a adorácie za pokoj na Zemi postupne vznikajú v dôležitých duchovných centrách na všetkých kontinentoch sveta.

Projekt dvanástich hviezd

V rehoľnej komunite bratov minoritov v Niepokalanowe ako aj medzi veriacimi vo farnosti, ktorú spravujú, dozrievala už niekoľko rokov silná túžba zriadiť kaplnku ustavičnej adorácie, ktorá by slúžila pre ich potreby ako aj pre potreby pútnikov, ktorí prichádzajú do ich baziliky. V roku 2017 sa podarilo dať tejto myšlienke konkrétne obrysy. Hoci ich pôvodným úmyslom bolo dobro rehoľníkov a pútnikov, ukázalo sa, že Božia prozreteľnosť ich vedie k tomu, aby nemysleli len na seba, ale na celý svet.

Svätý pápež Ján Pavol II. neustále poukazoval na dôležitosť a potrebu modlitby pred eucharistickým Kristom. Medzinárodná komunita Regina della Pace sa ním inšpirovala a usiluje sa realizovať jeho duchovný testament. V roku 2008 sa rozhodla vytvoriť na svete dvanásť miest, kaplniek, ktoré by boli svetovými centrami modlitby za pokoj. Tieto kaplnky by mali symbolizovať dvanásť hviezd v korune Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Majú vzniknúť na všetkých kontinentoch sveta, aby boli ako modlitebná reťaz, ktorá objíma celú Zem. Miesta, ktoré komunita pre tento projekt vyberá, sú poznačené vojnami, náboženskými konfliktmi alebo nepokojmi spôsobenými rasovou neznášanlivosťou.

Prečo Niepokalanów?

Komunita Regina della Pace oslovila minulý rok minoritov v Niepokalanowe. Toto miesto je oddávna zasvätené Panne Márii a je aj poznačené svätým životom i hrdinskou obeťou sv. Maximiliána, svojho zakladateľa. Otec Kolbe si sám želal, aby bazilika v Niepokalanowe slúžila tomuto účelu. V jednom zo svojich listov z Japonska v roku 1934 napísal:

„Zaiste, bazilika bude tak veľká, ako je potrebné, ale nech je skromná a vyniká harmóniou všetkých častí ktoré sa majú zohrať do jej jedného cieľa: skrze Niepokalanów spasiť a urobiť svätými čo najviac duší. (...) Predstavujem si peknú sochu Nepoškvrnenej na veľkom oltári a v jej pozadí medzi jej rozloženými rukami monštranciu, v ktorej by bola neustále vystavená najsvätejšia sviatosť, ktorú by bratia striedavo adorovali, takže každý, kto by do kostola nahliadol, by padol na kolená, adoroval a hľadel pri tom aj do tváre Nepoškvrnenej. Potom by odišiel a ona by s sa o jeho záležitostiach zhovárala s Pánom Ježišom.”

Nová kaplnka

Novú kaplnku ustavičnej adorácie zdobí socha nepoškvrnenej Panny Márie v životnej veľkosti. Sv. Ján Pavol II. nazýval Máriu „nevestou eucharistie“ alebo aj „prvou monštranciou“, preto bude eucharistický Kristus vystavený pod jej srdcom, akoby pod plášťom, ktorý Mária otvára. Okienko monštrancie bude slúžiť na vystavenie veľkej, 20 centimetrovej hostie. Okolo striebornej sochy Panny Márie bude vyhotovený veniec ľalií v prirodzenej veľkosti, ktorý symbolizuje jej čistotu a nepoškvrnené počatie. Ľalie budú vyhotovené zo striebra, ktoré je tiež symbolom čistoty. Ďalšie kvety majú byť rozostavené akoby v odraze v podobe ľalií z kryštálového skla. Umelé osvetlenie vyobrazenia Panny Márie – monštrancie – v spojení s prirodzeným slnečným svetlom má vyvolať svetelný efekt podobný tomu, aký sprevádzal zjavenia Panny Márie v Lurdoch, Guadalupe a Fatime. Jedna z vrstiev kryštálu bude svojou formou nadväzovať na tzv. Zázračný medailón, ktorý bol tak blízkym sv. Maximiliánovi. V tejto vrstve umelci umiestnia dvanásť vzácnych brúsených kameňov, ktoré majú symbolizovať dvanásť hviezd z apokalyptickej vízie sv. Jána. Umelecké vyhotovenie diela, ktoré má patriť medzi najvýznamnejšie skvosty súčasného sakrálneho umenia, zverili bratia minoriti dvom gdanským umelcom Mariuszovi a Kamilovi Drapikowskim.

Každý z dvanástich oltárov adorácie určených pre tieto kaplnky požehnáva osobne pápež. Prvé z nich posvätil Benedikt XVI. a jeho nástupca, František, v tejto tradícii pokračuje. Oltár ustavičnej poklony nemá byť „chrámové náčinie“, ale posvätný predmet symbolizujúci a inšpirujúci modlitbu veriacich. Inaugurácia každej z kaplniek dvanástich hviezd je sviatkom pre celý národ, ktorý je vyznamenaný jej prítomnosťou. Preto sa na požehnaní kaplnky v Niepokalanowe zúčastnia mnohí biskupi i zástupcovia verejného života.

V súčasnosti existuje vo svete už šesť hviezd – svetových centier pre modlitbu za pokoj. Prvá vznikla v roku 2009 v Jeruzaleme. Neskôr, v roku 2016, bola prenesená do Jaskynky mlieka v Betleheme. Ďalšie už vznikli v Medžugorí (Bosna a Hercegovina) a v mestách Oziornoje (Kazachstan), Jamusukro (Pobrežie Slonoviny), Namyang (Južná Kórea) a Kibeho (Rvanda). Okrem niepokalanowskej sa k nim čoskoro pridá aj hviezda v meste Dagupan na Filipínach.

Viac informácii nájdete tu...

bottom of page