top of page

Minoritské misie: Za pokoj a zmierenie

Bratia minoriti z Kustódie sv. Františka v africkej Keni prijali starostlivosť o novú farnosť v diecéze Kericho. Ich služba má byť misiou pokoja a zmierenia, lebo na mieste tejto farnosti prebiehali v minulosti krvavé boje medzi znepriatelenými domorodými kmeňmi.

Pozvanie prísť na nové pôsobisko a viesť Farnosť sv. Jána evanjelistu v mestečku Chepseon adresoval reholi minoritov Mons. Emmanuel Okombo, diecézny biskup oblasti Kericho. Konventuálni františkáni tak od 14. októbra 2018 pôsobia v africkej Keni už na siedmich miestach, v ktorých spravujú aj farnosti. Okrem toho sa minoriti v diecézach tejto africkej krajiny angažujú i v projektoch z oblasti formácie povolaní, starajú sa o pútnikov pri sanktuáriách, vedú školy, duchovné cvičenia, angažujú sa vo vydavateľskej činnosti a pracujú aj v sociálnej a charitatívnej oblasti.

Farnosť Chepseon sa nachádza na polceste medzi mestom Limru (kde sídli františkánske centrum) a mestom Subukia (kde bratia minoriti spravujú Národnú svätyňu). Okrem farského centra k nej patrí ďalších dvanásť bohoslužobných miest. Mesto Chepseon sa zapísalo do dejín ako bojisko krvavých stretov medzi domorodými kmeňmi. Počas poslednej mimoriadnej kustodiálnej kapituly sa rozhodli kenskí minoriti prijať službu v tejto farnosti ako osobitné poslanie v diele pokoja a zmierenia v tomto multikmeňovom prostredí.

Na slávení eucharistie, pri ktorom bola farnosť odovzdaná minoritom, sa zúčastnilo okolo 1500 veriacich. Diecézny biskup poďakoval rehoľníkom z Kustódie sv. Františka za toto evanjeliové gesto a predstavil prvú komunitu nového kláštora miestnym obyvateľom. Komunitu tvoria: br. Stephen Gatimu, br. Godfrey Opata a br. Paul Makembo. Traja rehoľníci nahradia v službe jediného diecézneho kňaza, pre ktorého bola starosť o tak veľké územie veľmi náročná.

Zdroj: www.ofmconv.net

bottom of page