top of page

Minoritské misie: Keňa sa modlí za pokoj

V Národnej svätyni Subukia v africkej Keni sa každoročne slávi prvá sobota mesiaca október ako Národný deň modlitby za pokoj. Toto pútne miesto spravujú bratia minoriti z Kustódie sv. Františka z Assisi, ktorá patrí pod poľskú provinciu sv. Maximiliána M. Kolbeho so sídlom v Gdansku.

Témou Národného stretnutia, ktoré je organizované miestnou konferenciou biskupov, bolo: «Neboj sa, Mária, našli si milosť u Boha» (Lk 1,30). Slávenie sa začalo svätou omšou v sobotu večer. Po nej nasledovala eucharistická procesia a celonočná adorácia. Vrcholom stretnutia bola odpustová svätá omša v nedeľu dopoludnia. Na stretnutí sa zúčastnil apoštolský nuncius, sedemnásť biskupov a päťdesiat tisíc veriacich z celej krajiny. Bratia minoriti vysluhovali pútnikom sviatosť zmierenia. Na záver modlitieb za pokoj bolo toto obrovské zhromaždenie veriacich „požehnané“ mohutným dažďom, ktorý v tejto horúcej africkej krajine vnímajú všetci ako ozajstnú Božiu milosť.

Katolíci v Keni prechovávajú hlbokú úctu k Božej Matke. Mnohí z nich prichádzajú so svojimi rodinami do národného sanktuária pri najrôznejších príležitostiach. Komunita bratov minoritov sa v Subukiu stará o organizáciu duchovných podujatí, o sviatostnú službu a zabezpečuje pútnikom aj logistickú pomoc. Toto miesto bolo kardinálom Otungom v roku 1984 pomenované „Máriino mestečko“. Slovo Subukia v masajskom jazyku pripomína výraz isupuku – to znamená vypuklá zem. Sanktuárium stojí na vyvýšenom pahorku, preto ľudia v okolí radi hovoria, že „Matka na nich neustále dozerá“. V areály pútnického miesta sa nachádza prameň vody, o ktorom mnohí veria, že ma zázračnú moc. Voda pramení na vrchole pahorku miestnej Kalvárie. Prameň nikdy, ani v období veľkého sucha, nevyschne.

Do Sanktuária prichádzajú pravidelne veriaci aj neveriaci. Sväté miesto priťahuje a oslovuje skutočne všetkých. Pútnický kostol je postavený v tvare koruny Panny Márie. Má dĺžku 50 metrov a vmestí sa doň 5 000 osôb. Takmer celú sumu na jeho postavenie vyzbierali medzi sebou kenskí veriaci. V susedstve kostola je veľký minoritský kláštor, domov komunity, ktorá sa stará o duchovné a pastoračné zabezpečenie pútnikov. S pomocou minoritov zo Sacro Convento v Assisi vznikla v areály sanktuária aj budova duchovného centra, ktoré poskytuje ubytovanie pre pútnikov v šesťdesiatich izbách. Vznikla tu už aj odborná škola, v ktorej sa mladí ľudia môžu vyučiť tesárskemu remeslu. Pozemok, ktorý tu konferencia biskupov Kene darovala reholi minoritov, je veľmi rozsiahly, bratia preto neustále pracujú na štúdiu realizovateľnosti nových projektov.

Zdroj: www.ofmconv.net

Comments


bottom of page