Rytieri Nepoškvrnenej putovali do Levoče

V nedeľu 13. októbra si pútnici na Mariánskej hore v Levoči pripomenuli výročie založenia mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.). Sv. Maximilián Mária Kolbe ho založil 16. októbra roku 1917.

Oficiálny program púte rytierov Nepošvrnenej sa začal modlitbou októbrovej pobožnosti o 14.00 hod. Rozjímania k tajomstvám radostného ruženca pripravil a predniesol páter Tomáš Mária Vlček OFM Conv. Svätú omšu celebroval páter Jozef Sukeník OFM Conv. Ten vo svojej homílii povedal, že malomocenstvo je biblickým symbolom hriechu. Táto choroba v príbehu z evanjelia spojila do jedného spoločenstva „poškvrnených“ Židov a Samaritánov, teda ľudí, ktorí by sa za zvyčajných okolností nenávideli. Páter Jozef povedal, že Rytierstvo Nepoškvrnenej je hnutie, ktoré tiež spája rôznorodých ľudí, avšak na inom princípe: zjednocuje veriacich okolo nepoškvrnenej Panny Márie. Spája tých, ktorí veria v jej Syna a vkladajú všetky svoje prostriedky do šírenia jeho kráľovstva. V tejto misii sa usilujú pripodobniť samej Nepoškvrnenej.

Hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej – Militia Immaculatae (M.I.) založil poľský minorita Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v čase svojich rímskych štúdií. Otec Kolbe túžil, aby celú Cirkev prenikol duch novej štedrosti a otvorenosti pre šírenie Božieho kráľovstva za pomoci všetkých dostupných prostriedkov. Vydal sa preto na cestu úplného odovzdania sa Panne Márii a položil základy medzinárodného združenia veriacich, ktoré sa čoskoro rozšírilo na všetkých kontinentoch sveta.

Členovia M.I., medzi ktorými môžu byť laici, rehoľníci i kňazi, sa rozhodli podľa vzoru pátra Kolbeho vložiť seba samých aj svoje schopnosti a talenty do rúk Nepoškvrnenej, ktorej sa úplne zverujú. Usilujú sa viesť príkladný kresťanský život, vytrvalo sa modlia za obrátenie nepriateľov Cirkvi, usilujú sa evanjelizovať svoje okolie a zjednocovať všetkých veriacich v Krista v jednom spoločnom diele - šírení Božieho kráľovstva. Otec Kolbe bol presvedčený, že ak duch hnutia M.I. prenikne do všetkých cirkevných hnutí, do kresťanských rodín a spoločenstiev, obnoví sa jednota Cirkvi, ktorá bude s veľkou silou zvestovať tajomstvo Božieho kráľovstva.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk