top of page

Rytieri Nepoškvrnenej putovali do Levoče

V nedeľu 13. októbra si pútnici na Mariánskej hore v Levoči pripomenuli výročie založenia mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I.). Sv. Maximilián Mária Kolbe ho založil 16. októbra roku 1917.

Oficiálny program púte rytierov Nepošvrnenej sa začal modlitbou októbrovej pobožnosti o 14.00 hod. Rozjímania k tajomstvám radostného ruženca pripravil a predniesol páter Tomáš Mária Vlček OFM Conv. Svätú omšu celebroval páter Jozef Sukeník OFM Conv. Ten vo svojej homílii povedal, že malomocenstvo je biblickým symbolom hriechu. Táto choroba v príbehu z evanjelia spojila do jedného spoločenstva „poškvrnených“ Židov a Samaritánov, teda ľudí, ktorí by sa za zvyčajných okolností nenávideli. Páter Jozef povedal, že Rytierstvo Nepoškvrnenej je hnutie, ktoré tiež spája rôznorodých ľudí, avšak na inom princípe: zjednocuje veriacich okolo nepoškvrnenej Panny Márie. Spája tých, ktorí veria v jej Syna a vkladajú všetky svoje prostriedky do šírenia jeho kráľovstva. V tejto misii sa usilujú pripodobniť samej Nepoškvrnenej.

Hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej – Militia Immaculatae (M.I.) založil poľský minorita Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v čase svojich rímskych štúdií. Otec Kolbe túžil, aby celú Cirkev prenikol duch novej štedrosti a otvorenosti pre šírenie Božieho kráľovstva za pomoci všetkých dostupných prostriedkov. Vydal sa preto na cestu úplného odovzdania sa Panne Márii a položil základy medzinárodného združenia veriacich, ktoré sa čoskoro rozšírilo na všetkých kontinentoch sveta.

Členovia M.I., medzi ktorými môžu byť laici, rehoľníci i kňazi, sa rozhodli podľa vzoru pátra Kolbeho vložiť seba samých aj svoje schopnosti a talenty do rúk Nepoškvrnenej, ktorej sa úplne zverujú. Usilujú sa viesť príkladný kresťanský život, vytrvalo sa modlia za obrátenie nepriateľov Cirkvi, usilujú sa evanjelizovať svoje okolie a zjednocovať všetkých veriacich v Krista v jednom spoločnom diele - šírení Božieho kráľovstva. Otec Kolbe bol presvedčený, že ak duch hnutia M.I. prenikne do všetkých cirkevných hnutí, do kresťanských rodín a spoločenstiev, obnoví sa jednota Cirkvi, ktorá bude s veľkou silou zvestovať tajomstvo Božieho kráľovstva.

bottom of page