Duchovné slovo: Nedeľa Krista Kráľa

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

Jn 18, 33b-37

Celé Jánovo evanjelium má charakter súdu. Zaznievajú svedectvá o Ježišovi a jeho skutkoch. Ty, čitateľ, si sudca, ktorý sa mu nakoniec môže pokloniť, alebo ho môže zniesť zo svojho sveta. Epizódou s Pilátom v Jánovom evanjeliu vrcholí súdny proces. Bezmocný a ponížený Ježiš je odsúdený na smrť.

Nikto na svete si nepredstavuje víťazný pochod kráľa ako krížovú cestu. Na tomto svete môže byť totiž kráľom iba ten, koho ľudia za kráľa uznajú a zveria mu aj moc. Kristus ale nie je kráľom preto, že získal moc. Je kráľom, lebo sa jej vzdal. „V Kristovi je Boh vo svete nemohúci a slabý. A len takto zostáva medzi nami a pomáha nám. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojho utrpenia“, hovorieval Dietrich Bonhoeffer, evanjelický teológ, ktorého pre vieru v Krista popravili nacisti.

Premýšľaj: je v tebe niečo silnejšie ako túžba po moci a cti? Máš v sebe niečo ešte mocnejšie ako túžbu po uznaní či úspechu? (...) V niektorých z nás je ešte mocnejšou ako toto všetko túžba po láske. Ak v tebe tiež víťazí, tak chápeš, prečo je najmocnejším mužom na svete ukrižovaný Boh.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk