top of page

Duchovná obnova: Elias Vella - O jednote

Elias Vella je katolícky kňaz, člen minoritského rádu. Počas svojho pôsobenia v rehoľnej provincii na Malte vykonával úrad provinciálneho ministra. Pôsobil ako pedagóg na teologickej fakulte, kde prednášal dogmatickú teológiu. Sám seba považoval za "progresívneho" teológa. V pastorácii sa usiloval venovať manželským párom a rodinám. Jeho život sa zmenil, keď si uvedomil, že čoraz častejšie za ním prichádzajú ľudia, ktorí majú vážne duchovné problémy. V snahe odpovedať na ich potreby prijal úrad exorcistu. V tejto službe sa stal celosvetovo uznávanou autoritou. V súčasnosti koná misijné cesty, na ktorých vedie exercície a semináre o duchovnom živote. Je úspešným publicistom. V slovenskom a českom jazyku mu vyšli už takmer dve desiatky publikácií. V júny navštívil páter Elias Vella Bratislavu. V Kostole sv. Františka z Assisi viedol duchovnú obnovu na tému jednoty. Prinášame vám audionahrávky jeho príhovorov.

Prvá prednáška

Druha prednáška

Prvá homília

Moderovaná adorácia

Tretia prednáška

Štvrtá prednáška

Druhá homília

Modlitba za oslobodenie

Tretia homília

Požehnanie vody, soli a oleja

bottom of page