top of page

Duchovné slovo: 7. nedeľa v roku C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27-38

Mladý muž putoval svetom a zisťoval, kde býva Satan. Stretol mudrca a opýtal sa ho: „Povedz mi, dobrý muž, kde býva Satan?“ Mudrc odpovedal: „Satan býva tam, kde zločinec víťazí nad spravodlivým, kde klamár víťazí nad pravdovravným a hlupák nad mudrcom.“ Mládenec poďakoval a putoval ďalej. Stretol starca, ktorého sa opýtal: „Povedz mi, starec, kde býva Satan?“ On odpovedal: „Satan býva všade tam, kde sa spravodlivý po tom, ako zvíťazil nad zločincom, sám stane zločincom. Aj tam, kde pravdovravný zvíťazil nad klamárom, ale vzápätí sa sám stal klamárom. Býva tam, kde mudrc zvíťazil nad hlupákom, no aj on sám sa potom stal hlúpym.“ Mládenec poďakoval a putoval ďalej. Stretol ženu, ktorej sa opýtal: „Povedz mi, žena, kde býva Satan?“ Ona povedala: „Satan býva všade tam, kde zločinec víťazí nad zločincom, klamár nad klamárom a hlupák nad hlupákom.“ Aj jej poďakoval a kráčal svojou cestou. Onedlho stretol sv. Františka. Pobozkal mu ruku a opýtal sa: „Povedz mi, otec František, kde býva Satan?“ Svätec odvetil: „Pýtaš sa nerozumne, syn môj. Radšej sa spýtaj, kde Satan nebýva...“ Ten vraví: „Dobre. Povedz mi, kde Satan nebýva?“ Sv. František bez váhania odpovedal: „Satan nemôže bývať tam, kde človek víťazí sám nad sebou.“

Ľudia pozerajú na všetko očami obchodníka, ešte i na lásku a milosrdenstvo. Každý ochotne dáva, ak z toho má radosť či prospech. Pán Ježiš nechce, aby sme také konanie volali milosrdenstvom. Milosrdenstvo sa začína, keď robíš dobro, hoci vieš, že pôjdeš do straty. Normálny človek musí o milosrdenstvo vo svojom srdci bojovať proti sebe samému. Je to totiž Božia vec a značne sa prieči bežnej ľudskej logike. Potrebujeme vieru a statočnosť sv. Františka. Kresťan má byť totiž živou odpoveďou ľuďom, ktorí chcú vedieť, kde býva Boh.

Comentários


bottom of page