top of page

Duchovné slovo: 31. nedeľa v roku C

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1-10

Planý figovník je strom, ktorý nemá plody, ale má veľa lístia. Vylezieš naň a môžeš sa pozerať bez toho, aby si ty bol videný. Iste je v tom niekde ukrytý obraz takých ľudí, čo sa deklarujú, že sú ateistami alebo sa tvária ľahostajne, no vo vnútri sa s Ježišom túžia stretnúť. Uvedomujú si, akí sú malí. Nežijú dobre a my im často hovoríme, že ak chcú prijať Ježiša, musia najskôr zmeniť svoj život. Ježiš však nechce, aby sa nejaký človek hanbil za túžbu stretnúť ho a poznať. Preberá iniciatívu, ukazuje, že ak ho nemôžem prijať ja, je tu on, ktorý môže prijať mňa.

Vidíte, akú obrovskú radosť prináša Pán Ježiš do Zachejovho domu? Vôbec neplatí zásada, že ak chceš prijať Ježiša, musíš zmeniť život. Pravda je, že ak sa má tvoj život nejako meniť, musíš najprv prijať Ježiša. Nič nemení veci tak, ako radosť zo stretnutia s ním. Toto je podstata projektu s názvom „evanjelium“.

Máme okolo seba veľa ľudí, ktorí žijú v hriechu. Evanjelium odsudzovania a výčitiek je ale múrom, cez ktorý Božiu tvár nikdy neuvidia. Ak im nevieme ponúknuť radosť z Pána Ježiša, môže to znamenať, že sme ho ani my sami ešte neprijali... Komu to dnes vraví Ježiš: „Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“?

Comments


bottom of page