top of page

Duchovné slovo: 31. nedeľa v roku b

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

Mk 12, 28b-34

foto: J. Szewek

Istý chudobný človek veľmi miloval Boha. Chodil každý deň do kostola, modlil sa, podporoval charitu a všetky svoje trápenia zveroval Božej prozreteľnosti. Jedným z najväčších trápení jeho srdca bol sused, ktorý mal vždy viac peňazí, viac šťastia a viac úspechu. Kedykoľvek sa stretli oči tých dvoch, zdalo sa, že zahrmel hrom. Keď sa dali do reči, vždy sa to končilo nekonečnou škriepkou. Jedného dňa zaklopal Boh na dvere zbožného muža a povedal: „Priniesol som ti požehnanie, o ktoré si žiadal!“ Vytiahol z plátenného vreca kokosový orech a vložil mu ho do roztvorených dlaní. Boh povedal: „Ten orech je čarovný. Splní ti každé prianie. Ak ale budeš niečo žiadať, dám to tvojmu susedovi dvojnásobne!“ Boh zmizol. Muž ostal nemo stáť s orechom v ruke. Keď prišiel k sebe, hodil Boží dar s veľkou zlosťou o zem a odkopol ho pod posteľ. Urobil pár nervóznych pohybov... Potom sa však jeho tvár náhle rozžiarila. Popľul si do dlaní, vytiahol z kúta orech a vybehol do záhrady k studni, kde kúzelný orech zodvihol nad hlavu a zvolal: „Želám si oslepnúť na jedno oko!“ V tom momente sa zo susedovho domu ozval krik, pretože sused prišiel o obe oči. „Želám si, aby mi padla polovica domu!“, pokračoval majiteľ orecha. Ozval sa hrmot. Polovica jeho domu padla do prachu, sused však prišiel o celý príbytok. „Želám si, aby mi umrela polovica mojich detí!“ zvolal muž do tretice. V jednom i druhom dome sa ozýval horký plač a kvílenie. Vtedy sa muž plný nenávisti šťastne rozrehotal, otvoril dlaň a zázračný orech hodil na dno hlbokej studne.

Prečo židia dodržiavali prikázania a prinášali Bohu obety? Mojžišov zákon im za to sľubuje dlhý život a šťastie. Oni verili, že milovať Boha stačí na to, aby bol ich život požehnaný. Ale Božie požehnanie sa v našich rukách ľahko stáva prekliatím, ak nedokážeme spojiť lásku k Bohu s láskou k bratovi.

Najväčším požehnaním je Ježišovo evanjelium. Berieš ho do rúk. Je to dar, ktorý Boh vkladá do tvojich otvorených dlaní. Vyslov svoje želanie! Ako prvé popros Boha, aby ti dal väčšiu lásku voči bratovi a pritom dôveruj, že Boh daruje jemu dvakrát takú lásku voči tebe. Popros, aby si bol k bratovi štedrejší. Dôveruj, že brat dostane od Boha dvakrát takú štedrosť voči tebe... Dôveruj proste, že ak láska k Bohu otvorí tvoje srdce na bratov a sestry, budeš najšťastnejší človek na zemi.

bottom of page