top of page

Duchovné slovo: 27. nedeľa v roku b

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Mk 10, 2-12

Nikto k stavbe domu nevolá murára, ktorý pred začiatkom pripúšťa, že jeho múry môžu padnúť. Chceme mať dom, ktorý bude pevný a bezpečný. Manželstvo a rodina sú v Biblii tiež prirovnávané k domu. Do manželstva preto nepôjdeme s človekom, ktorý dopredu pripúšťa, že môže skrachovať. Polemika o tom, či sa môže alebo nemôže, kedy sa už môže a kedy ešte nemôže opustiť životný partner, nastáva väčšinou až vtedy, keď veci prestávajú fungovať.

Mojžišov zákon rátal s rozpadom rodiny. Nebol ale dosť konkrétny. Niektorí rabíni preto učili, že ženu možno prepustiť len z vážnych dôvodov, iní hovorili, že na rozvod stačí, ak žena presolí polievku. Čo je podľa Ježiša tým „magickým vrcholom“? Ježiš s nimi túto hru nehrá. Namiesto určenia vrcholného bodu posiela všetkých späť na štart, na počiatok – k príbehu stvorenia v knihe Genezis. Prečo? Lebo to je okamih, keď medzi mužom a ženou ešte nie je hriech.

Manželstvo ti neničí manžel či manželka. Manželstvo ti ničí hriech, ktorý medzi vás vošiel. Hriech ničí vzájomnú dôveru, úprimnosť, vzťahy, intimitu... Akonáhle súhlasíte s hriechom, kladiete svoj dom na piesok – preto vám padá.

Ak máš v manželstve ťažkosti, buď pokorný/pokorná a ako prvé odstráň zo svojho života a z vášho vzťahu hriech. Usiluj sa ignorovať špekulácie, ku ktorým provokujú farizeji. Vtlač si radšej do srdca slová sv. Augustína, ktorý chlapom hovorieval: „Ak nemiluješ svoju ženu, musíš ju opustiť. Ale ak ju nemôžeš opustiť, musíš ju milovať.“

Comments


bottom of page