top of page

Duchovné slovo: 26. nedeľa v roku C

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

Lk 16,19-31

V podobenstvách Pána Ježiša postavy spravidla nemajú mená. Dnes je tu výnimka. Hoci my si pamätáme skôr mená významných a bohatých ľudí, boháč v Ježišovom príbehu meno nemá. Naopak, na mená žobrákov zvyčajne nie sme zvedaví, ale chudobný muž v evanjeliu meno má. Volá sa Lazár. Život oboch preletel ako blesk a oni sa ocitli na pravde Božej - jeden v nebi, druhý v pekle. Presne podľa našich očakávaní.

Nebuďme však povrchní. Chudoba neznamená, že pôjdeš automaticky do neba. Existujú majetní ľudia s dobrým srdcom i veľkí podliaci bez peňazí... Toto Ježišovo podobenstvo nie je o vplyve sociálneho postavenia na večný život. Je o priepasti, ktorá je hranicou medzi nebom a peklom.

Ak niekto po smrti trpí, tak iba preto, že počas života nevybudoval most k Bohu a blížnemu. Po smrti sa už most stavať nedá. Investuj teda to, čo máš v rukách, do vzťahu s Bohom, s rodinou, s ľuďmi. Všímaj si ich potreby. Dbaj o ich duchovné dobro. Priepasť medzi oslávenými a zatratenými nie je Božím dielom a nie je Bohom chcená. Práve preto Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych.

bottom of page