top of page

Duchovné slovo: 25. nedeľa v roku C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

Lk 16, 1-13

Ježišovo podobenstvo budí dojem, že u hlavných postáv je všetko obrátené hore nohami, aj pohľad na mravnosť. Prečo by mal pán chváliť nepoctivého správcu? Čo je dobré a chvályhodné na tom, že správca svojvoľne rozdáva z jeho majetku?

Evanjelium učí, že ak na tejto zemi máme niečo vo svojich rukách, sme v iba dočasní správcovia týchto vecí. Ľudia, ktorí sa nezaujímajú o Božie kráľovstvo, žijú v sebaklame a správajú sa, akoby im tie veci mali patriť na večnosť. Zabúdajú preto tvoriť večné hodnoty. Tí šťastnejší si uvedomia, alebo ich niekto upozorní na to, že zabudli konať dobro a tvoriť vzťahy... Pochopia, že napriek veciam, ktorými sa obklopili, sú v skutočnosti úplne biedni.

Jediným skutočným Pánom je Boh, ktorý je na nebesiach. Jediným skutočným bohatstvom je to, čím je obklopený a čoho má nekonečne veľa: je to jeho láska, dobrota, milosrdenstvo. Biedny sluha môže v ktoromkoľvek momente života siahnuť do Pánovej pokladnice a bude sa mu to počítať za spravodlivosť. Boh ťa pochváli, ak budeš z jeho bohatstva brať a rozdávať druhým. Toto je jediná povinnosť tých, čo majú dosah na Pánove poklady.

bottom of page