top of page

Sv. Maximilián zavítal do Popradu

V pondelok 26. februára sme sme na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade otvorili putovnú výstavu o sv. Maximiliánovi M. Kolbem. Študenti Katolíckej univerzity sa prostredníctvom nej oboznámia so životom a dielom zakladateľa Rytierstva Nepoškvrnenej. Výstava bude od nedele verejne prístupná veriacim, ktorí navštívia Kostol sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh.

Otvorenia výstavy na Inštitúte Štefana Náhalku sa zúčastnili jeho študenti, pedagógovia a zamestnanci. Vyučujúci ocenili skutočnosť, že výstava je svedectvom nielen o veľkom diele svätca, katolíckeho kňaza, ale aj o škodlivosti ideológie, kvôli ktorej sa tento vzácny muž a mnohí iní nevinní ľudia stali obeťami neľudského režimu. Páter Jozef pri otvorení výstavy hovoril akademikom o výnimočnom talente a intelektuálnom nadaní sv. Maximiliána. Svätec dokázal počas troch rokov štúdií v Ríme obhájiť dva doktoráty - z teológie i filozofie. Okrem toho sa aktívne zúčastňoval na vysokoškolských prednáškach z odborov fyziky a matematiky, aby lepšie uskutočňoval ideu, ktorá dala charakter jeho apoštolátu: používať vedecký a technický pokrok najskôr na účely šírenia Božieho kráľovstva až tak na iné ciele.

Páter Jozef budúcim manažérom pripomenul, že Maximilián Kolbe je považovaný za ich nebeského patróna. V apoštolskom diele, ktoré nabralo počas jeho života neuveriteľné rozmery, preukázal tento svätec neopakovateľné manažérske schopnosti. Páter Jozef sa prihovoril veriacim aj počas poludňajšej sv. omše v Kostole sv. Egídia.

bottom of page