top of page

USA: Misijná inšpirácia zo zámoria

V mesiaci február sme sa v Rytierstve Nepoškvrnenej modlili, aby príklad sv. Maximiliána pomáhal každému z nás hľadať nové spôsoby evanjelizácie. Veľkou inšpiráciou pre tých, čo hľadajú nové cesty šírenia evanjelia, je misijný projekt, v ktorom sa angažuje minorita Michaela Duffy z rehoľnej provincie Našej Pani, kráľovnej anjelov v USA.

Brat Michael pôsobí ako dekan zdravotníckych štúdií na Elms College v Massachusetts. S finančnou podporou tejto školy zaobstaral karaván a vytvoril tým pozostávajúci z jeho študentov a dobrovoľníkov, s ktorým navštevuje bezdomovcov žijúcich pri cestách v okolitej oblasti. Ľuďom žijúcim na ulici poskytujú jedlo a základné životné potreby.

Tento zvláštny apoštolát dostal meno „caRe vaN“. Názov projektu je na misijnom karaváne vpísaný do obrázku ryby – starokresťanského symbolu Ježiša Krista. Študenti brata Michaela sa rozhodli v názve zvýrazniť písmená R a N, pretože značka RN označuje v USA ošetrovateľskú službu.

Začiatkom februára poctil pojazdnú misiu svojou návštevou dve významné osobnosti, generál minoritského rádu br. Marco Tasca a taliansky biskup Gianfranco Girotti, taktiež člen minoritského rádu. Obaja vyjadrili radosť z tejto netradičnej misie konanej v štýle sv. Františka z Assisi. O misii i návšteve generálneho ministra informoval brat Jude Winkler OFM Conv. na stránke generálnej kúrie rehole minoritov.

bottom of page