top of page

Podporte nás poukázaním 2%

Drahí priatelia, blíži sa termín, do ktorého môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok chce uchádzať o vašu podporu. Vďaka vašej štedrosti sme v minulých rokoch mohli uskutočniť mnohé aktivity ako duchovné obnovy pre mládež, detské letné tábory, tábory pre miništrantov, splav pre rodiny, cyklopúť do okolia Ríma. Vaša podpora umožnila aj našu vydavateľskú činnosť, vznik internetovej stránky kolbeweb.sk, výchovu rehoľného dorastu, pomoc bratom na misiách a iné pastoračné aktivity. Venujte aj tento rok 2% z vami odvedenej dane za rok 2017 minoritom.

Ako poukázať 2%

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť najmenej 3,00 €.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od danej organizácie/organizácií, môžete poukázať aj 3% z Vašej dane. Toto potvrdenie je tiež potrebné priložiť k Potvrdeniu o zaplatení dane.

3. Ak chcete poukázať 2% či 3% našej reholi, použite toto vyhlásenie.

4. Prečítajte si podrobnejšie poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

5. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu z Potvrdenia o zaplatení dane, spolu s vašimi údajmi.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Dôležité poznámky:

  • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Ak máte akékoľvek otázky, radi vám odpovieme na sekretariat@minoriti.sk

bottom of page