top of page

Posledná rozlúčka s matkou mučeníka


V pondelok 15. januára sa v poľskej obci Zawada konala posledná rozlúčka s pani Franciszkou Strzałkowskou, matkou blahoslaveného Zbigniewa, minoritského misionára a mučeníka z Peru, ktorý bol horlivým členom Rytierstva Nepoškvrnenej.

Pohrebné obrady sa konali v malom farskom kostolíku v Zawade. Zúčastnili sa na nich mnohí príbuzní, veriaci, kňazi i rehoľníci. Matku mučeníka vyprevadili na jej poslednej ceste dvaja zostávajúci synovia Bogdan a Andrzej.

Zádušnej sv. omši predsedal biskup diecézy Tarnów, Mons. Andrzej Jeż. Ten na začiatku sv. omše povedal: „Franciszka Strzałkowska navštevovala tento chrám, aby sa tu ponárala do tajomstva Najsvätejšej Trojice, aby tu okusovala blízkosť Božej Matky Márie...“ Pohrebným obradom predsedal páter Marian Gołąb, krakovský provinciál rehole minoritov. Jeho slová rozlúčky boli plné viery a nádeje, pretože matka blahoslaveného mučeníka, ktorá na tejto zemi žila 88 rokov, sa už teší z večného života spolu so svojím synom.

V mene generálneho ministra bratov minoritov sa v homílii veriacim prihovoril brat Jarosław Wysoczanski, generálny sekretár pre misijnú animáciu a niekdajší predstavený blahoslavených mučeníkov na misii v peruánskom Pariacoto. O zosnulej povedal, že to bola žena viery, vždy blízka pravde, ktorá po celý život kráčala spolu s Ježišom. Pán Ježiš jej dal nielen dar krásneho života, ale aj dar odpustenia prenasledovateľom jej syna. Počas homílie zazneli kondolencie predsedu Konferencie biskupov Peru aj iných biskupov, diplomatov a veriacich z juhoamerickej misie, ktorí na matku pátra Zbigniewa pamätali vo svojich modlitbách.

Blahoslavený Zbigniew Strzałkowski sa narodil 3. júla 1958 v Tarnowe. S rodičmi a súrodencami býval v blízkej dedine Zawada. Študoval na Strojníckej priemyslovke. V roku 1979 vstúpil do rehole minoritov a stal sa kňazom. Pôsobil ako vicerektor v malom seminári. V roku 1988 odcestoval na misie do Peru. Miloval prírodu, staral sa s láskou o chorých a slúžil núdznym. Fascinoval ho príklad sv. Maximiliána M. Kolbeho. V roku 1991 bol spolu so spolubratom Michalom Tomaszkom umučený príslušníkmi teroristického komanda marxistickej gerilovej organizácie Sendero luminoso. Pápež František ho blahorečil 5. decembra roku 2015.

bottom of page