Poľsko: Pastiersky list o M.I.

Z príležitosti stého výročia vzniku Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.) vydali poľskí biskupi pastiersky list s názvom Sto rokov s Nepoškvrnenou a jej Rytierstvom.

Dokument podpísali kardináli, arcibiskupi a biskupi zídení na plenárnom zasadaní v dňoch 6. – 7. júna 2017 v Zakopanom. Uverejnený bol 27. novembra, aby mohol byť pastoračne využitý na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. decembra tohto roku.

Poľskí biskupi v pastierskom liste napísali, že svätý Maximilián Mária Kolbe založil Rytierstvo Nepoškvrnenej kvôli tomu, aby sa dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie stala súčasťou každodenného života veriacich. Vznik tohto hnutia korení predovšetkým v túžbe zachrániť mnohé duše ale aj i z aktuálnej potreby čias. Cieľom Rytierstva sa stalo plnenie misie Cirkvi, ktorou je pozvanie všetkých hriešnikov k obráteniu a k stávaniu sa svätými... To všetko pod ochranou a prostredníctvom Nepoškvrnenej.

Hnutie sa otvorilo všetkým: laikom, duchovenstvu, deťom, mládeži i dospelým. Dnes však čelí Rytierstvo Nepoškvrnenej novým výzvam: programový a ideologický ateizmus ustupuje v prospech neolyberálnych a anticirkevných názorov. Rytierstvo kráča s meniacou sa dobou a okrem tradičných činností, ktoré inicioval ešte sv. Maximilián, iniciuje nové formy apoštolátu, ktoré lepšie zodpovedajú súčasným výzvam Cirkvi i sveta. V poslednom období vzniklo v jeho vnútri niekoľko nových diel: Mládežnícke hnutie Rytierstva Nepoškvrnenej, Evanjelizačná škola Nepoškvrnenej, Rytierstvo Nepoškvrnenej Svätého kríža. Posledné menované dielo zhromaždilo skutočnú armádu vyzbrojenú modlitbou a utrpením, takže slovami sv. Maximiliána možno povedať, že títo veriaci sú pre Nepoškvrnenú skutočnou: „prvou líniou“ jej Rytierstva.

Biskupi zdôrazňujú, že v súčasnosti sa Rytierstvo Nepoškvrnenej javí ako účinná protilátka na rôzne vnútorné konflikty a vnútorné zotročenia ľudských duší. Formuje totiž človeka podľa vzoru Márie. Na záver biskupi napísali: „Prosme Nepoškvrnenú, tú, ktorú sv. Maximilián učinil svojim ideálom a svojou veliteľkou, tú ktorú pokladal za prostredníčku všetkých milostí od Boha, aby nás v šíkoch jej Rytierstva priviedla k najsladšiemu srdcu Pána Ježiša“.

Info: Generálne kúria OFM Conv.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk