top of page

Duchovné slovo: 30. nedeľa a

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 34-40)

Otázka farizejov nie je férová. Všetci vedeli, ako má znieť odpoveď. Aj malé dieťa by odpovedalo: „svätiť sobotu“. Farizeji sú pripravení, že Ježiš odpovie podľa ich očakávaní. Napadli by ho hneď druhou otázkou: „Prečo teda sobotu nezachovávaš?“ Vieme, že Ježiš sobotu zachovával, ale nie tak, ako oni. Nevyhováral sa na sobotu, ak bolo treba robiť dobré skutky. Farizeji áno. Zachovanie zákona bolo pre nich dôležitejšie ako ľudský život. Pokladali to za svojský akt lásky voči Bohu. Ak miluješ Boha, zachovávaš prikázania. Ak ich nezachovávaš, nemiluješ ho. A milovať Boha je dôležitejšie ako všetko ostatné.

Slová: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ farizeji opkovali mnohokrát denne. Je to modlitba Shema z knihy Deuteronómium, ktorú si priväzovali o ruku, nosili ju zavesenú na čele a keď sa vracali domov, boli to slová, ktoré ich vítali na verajach dverí. Ježiš však láske k Bohu neverí, ak nie je spojená s druhým prikázaním – milovať blížneho ako seba samého.

Ak oddelíš lásku k Bohu od lásky k človeku, bude pre teba veľmi jednoduché zachovať všetky prikázania. Ľahko sa dopracuješ k vysokej dokonalosti. Signálom, že niečo nie je v poriadku, bude skutočnosť, že všetci okolo sa ti budú zdať veľmi nedokonalí. Budeš sa snažiť zmeniť ich, až im napokon zo života urobíš peklo. Ak si myslíš, že pravá nábožnosť sa dá vybudovať len na poslušnosti predpisom, skôr či neskôr sa začneš klaňať nie Bohu, ale príkazom a zákazom. Bude to náboženstvo strachu a nie lásky, náboženstvo rigidného človeka. Už naša pramatka Eva v tomto smere pochybila. Boh ľuďom povedal, že z jedného stromu v raji nemajú jesť. Eva chcela Boží príkaz dodržať. Bála sa hriechu. Preto príkaz sama dokonca sprísnila. Hadovi tvrdila, že zakázaného ovocia sa neslobodno ani len dotknúť. Svojou prísnosťou v dodržiavaní zákona priviedla celé ľudstvo do zatratenia. Kde bol vtedy Adam? Bol preč? Nie, bol to jej blížny, boli jedným telom. Ako to, že pri dialógu s pokušiteľom ho niet? Eva je tak zamestnaná predpismi, že naňho úplne zabudla.

Keď sa snažíš plniť Božiu vôľu, robiť veci správne, nikdy nezabúdaj hľadieť na človeka, ktorého ti dal Pán Boh za tvojho blížneho. Pozri na Krista. Počnúc ním je Boh, ktorého poslúchaš, aj tvojim blížnym, ktorý sa uchádza o tvoju lásku.

bottom of page