top of page

Duchovné slovo: 2. pôstna nedeľa v roku C

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Lk 9,28b-36

Pútnik navštívil kláštor, kde našiel mníchov v úplnom tichu. Vstupoval z cely do cely a spoznával každého z nich. Jeden celé roky mlčal, aby sa nerozptyľoval, lebo Boha hľadal vo svojich knihách. Druhý mlčal, lebo chcel Boha začuť v speve vtáčikov, iný v šume vetra... Stretol mníchov, ktorí mlčali, lebo čakali, že sa im Boh prihovorí. Našli sa však i takí, čo mlčali a usmievali sa, lebo oni už Boha stretli.

Do pôstnej obnovy sme nevykročili preto, aby sme sa trápili sebazapreniami. Vyšli sme s Ježišom na púšť, aby sme sa naučili byť šťastní a tešiť sa zo života. V evanjeliu čítame o „premenení Pána“. V skutočnosti bol Pán Ježiš stále rovnaký. Na hore sa premenili hlavne učeníci. V atmosfére modlitby začali vidieť Ježiša inak, ako predtým. Objavili jeho vznešenosť a krásu. Petrove slová: „Učiteľ, dobre je nám tu“, sa totiž dajú preložiť aj takto: „Učiteľ, je pekné byť tu. Je to krásne!“

U Lukáša je táto udalosť uvedená údajom, že sa stala na ôsmy deň. V jeho evanjeliu je ôsmy deň dňom vzkriesenia, dňom, keď sa učeníci schádzali vo večeradle na lámaní chleba. Je to teda nedeľa a premenenie Pána je nedeľná eucharistia. Nezabudnime počas pôstu na to najdôležitejšie. Ponárajme sa do modlitby, aby sme i my okúsili, aké je krásne veriť v Ježiša a nasledovať ho na jeho ceste, aké krásne je byť s ním v eucharistickom spoločenstve. Nech počas pôstu každý z nás okúsi zázrak premenenia aj na sebe samom.

bottom of page