top of page

Duchovné slovo: 12. nedeľa v roku C

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

Lk 9, 18-24

Mnoho kresťanov nikdy nečíta evanjelium ani katechizmus. Ak chcú nájsť niečo o kresťanstve, často vezmú do ruky radšej knihu kontroverzného autora a snažia sa vytvoriť si vlastný postoj nezávisle od učenia Cirkvi. Židia v čase Pána Ježiša boli úplne rovnakí. Okrem Biblie mali k dispozícii mnohé populárne spisy, ktoré dopĺňali to, čo v oficiálnom učení ich náboženstva nenachádzali. Poznali ich lepšie než Bibliu. Jeden z nich, Henochova kniha, hovorí:

„Syn človeka zdvihne kráľov a mocnárov z ich lôžok a silákov z ich trónov. Povolí opraty silných a na prach rozdrví zuby hriešnikov. Zvrhne kráľov z ich trónov a kráľovstiev, pretože ho nechvália a neoslavujú a nevzdávajú vďaky tomu, ktorý im prepožičal vládu. A sklopí tváre mocných a naplní ich hanbou, temnota im bude príbytkom a červy budú ich lôžkom.” Chceli sa dočkať Mesiáša, čo bude vyrážať zuby a hádzať červy. Podľa Biblie mal Mesiáš trpieť, mal mať prebodnuté ruky, nohy, mal byť považovaný za červa... Nie div, že Ježiš nechcel byť nazývaný Mesiáš.

Ak chceme byť naozaj jeho učeníkmi, riešme otázku, kým pre nás je. Úprimne hľadajme odpoveď tam, kde sa dá nájsť a tešme sa, že jedného dňa budeme počuť z jeho úst veľkú pravdu o tom, kým sme pre neho my.

bottom of page