top of page

Duchovné slovo: 1. pôstna nedeľa v roku C

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. “Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Lk 4,1-13

Na Popolcovú stredu sme si povedali, že v centre pôstneho úsilia nemá byť hriech. „Veriť evanjeliu“ znamená veriť, že Boh nám odpúšťa. V centre nášho pokánia je Boží Syn, náš model a náš vzor. Pokánie je úsilie pripodobniť sa mu. Prv než nás Ježiš pozval k pokániu, pripodobnil sa on nám vo všetkom okrem hriechu. Ježiš nikdy neakceptoval diablov plán. Aj keď sa niekedy zdal dobrý, Ježiš ho neprijal jednoducho preto, lebo bol od diabla. Ježiš kráča životom výhradne podľa plánu Otca. Veľa ľudí sa pýta: ako sa dá rozoznať čo je Boží plán a čo je plán diabla? Pán Ježiš víťazí zakaždým tak, že siahne po Božom slove. Diabol veľmi ťažko prekabáti človeka, ktorý má Písmo vžité do duše a do svojho myslenia.

Anglický učenec bol na dobrodružnej ceste Egyptom. Prišiel k Nílu a nechal sa previezť na druhý breh. V loďke sa pýta prievozníka:

„Študoval si astronómiu?“

„Nie, pane.“

„Tak to si, človeče, stratil tretinu života! A filozofiu si študoval?“

„Ani to nie, pane.“

„Tak to si stratil ďalšiu tretinu“, hovorí učenec. „A čo históriu?“

„Ani to som neštudoval, pane.“

Učenec iba krútil hlavou. Vtom sa znenazdania do loďky oprela veľká vlna, plavidlo sa prevrhlo a obaja pasažieri skončili vo vlnách.

„Viete plávať, pane?“, opýtal sa prievozník.

„Nie! nikdy som na šport nemal čas...“

„Tak vy ste ten, kto stratil celý život!“

V pôste sa treba vrátiť k čítaniu Božieho slova. Je nám dané ako dar, pomocou ktorého odkrývame zámery nášho nepriateľa a víťazíme nad ním. Jeho poznanie a chápanie je ako zdatnosť plávania. V rozhodujúcich momentoch už mnohým zachránilo život.

Comments


bottom of page