top of page

20 rokov školy sv. Maximiliána

V Spišskej Novej Vsi sa nachádza jediná slovenská cirkevná škola, ktorej patrónom je sv. Maximilián Mária Kolbe, zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). V pondelok 18. novembra sa na Gaštanovej ulici na sídlisku Tarča oslavovalo 20. výročie jej existencie.

Novú škôlku požehnal generálny vikár, Mons. Anton Tyrol.

Špeciálnu základnú školu zriadila Spišská katolícka charita pred dvadsiatimi rokmi. Po otvorení privítala prvých pätnástich žiakov, ktorých vyučovali štyria učitelia. Triedy boli najskôr umiestnené v budove na Tolstého ulici v Spišskej Novej Vsi, neskôr i v Dome Charitas sv. Jozefa. Postupne sa ukázala nutnosť presťahovať ju do väčšieho objektu. Od roku 2006 sa nachádza na Gaštanovej ulici. Do obnovy budovy a areálu sa neustále investuje.

Spišská katolícka charita spolu s vedením školy reagovala na výzvy a potrebu a postupne vznikali nové organizačné zložky a súčasti: Praktická škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Centrum voľného času, Školský klub detí a od septembra roku 2019 aj Špeciálna materská škola. S novými legislatívnymi zmenami bolo potrebné vytvoriť tzv. spojenú školu. V súčasnosti Spojenú školu sv. Maximiliána M. Kolbeho navštevuje 83 detí a žiakov, ktorí sa vzdelávajú v štrnástich triedach. V škole pracuje osemnásť učiteľov, štrnásť asistentov a štyria nepedagogickí zamestnanci. Želáme im veľa úspechov!

Kommentare


bottom of page