top of page

Lurdy: Máriina voda, Ježišov chlieb

Pútnické miesto Lurdy a príbeh Bernadety Soubirousovej pozná pravdepodobne celý, nielen kresťanský svet. Od polovice 19. storočia prichádzajú do tohto francúzskeho mesta v podhorí Pyrenejí (departement Hautes-Pyrénées) denne stovky pútnikov z celého sveta. Lurdy patria spolu s portugalskou Fatimou a španielskym Santiagom de Compostella k najnavštevovanejším pútnickým miestam v Európe. Posolstvo, ktoré tu odovzdala Panna Mária jednoduchému francúzskemu dievčaťu je aktuálne i dnes. Naliehavá výzva k obráteniu, pokániu a modlitbe, by nemala nechať nikoho z nás ľahostajným, pretože sú to tie najúčinnejšie prostriedky k šíreniu dobra vo svete.

Lurdský pútnický kostol. Foto: wikipedia

Dievčatko a krásna Pani

Mária Bernardeta Soubirousová sa narodila 7. januára 1844 v rodine mlynára Françoisa Soubirousa a Louise Casteròt. Rodina bola veľmi chudobná. Bernardeta bola chorľavá a od detstva trpela astmou. Navštevovala školu milosrdných sestier v Nevers, no kvôli častým chorobám nevedela dobre čítať ani písať. Vynikala veľkou pokorou, zbožnosťou a čistou jednoduchosťou. Dňa 11. februára 1858 sa vybrala spolu so svojou sestrou a kamarátkou nazbierať drevo k jaskyni Massabielle. V skalnom výklenku jaskyne uvidela nádhernú mladú ženu v bielych šatách s modrou stuhou. Bolo to prvé z osemnástich zjavení Božej Matky.

Rodina ani svetské a cirkevné autority Bernardete neverili a podozrievali ju z klamstva a výmyslov. Ona však bola veľmi čistá a úprimná. Svojou úprimnosťou a milotou presvedčila veľa ľudí, ktorí s ňou začali chodiť k jaskyni. Pri deviatom zjavení 25. februára 1858 Panna Mária Bernardetu požiadala, aby sa napila z prameňa neďaleko jaskyne. Na mieste však bola iba bahnitá kaluž. Bernardeta poslušne splnila želanie Panej. Umyla sa bahnitou vodou a napila sa z nej. Z miesta začala vytekať čistá voda, ktorej blahodarné účinky vrátili zdravie mnohým ľuďom. Pani opakovane vyjadrila želanie, aby na mieste jej zjavenia bola postavená kaplnka a Bernardeta jej želanie tlmočila miestnemu kňazovi Dominiqovi Peyramale, ktorý ako dôkaz pravdivosti zjavenia žiadal, aby Pani povedala svoje meno. Stalo sa tak 25. marca, keď Pani oznámila Bernardete: „Ja som Nepoškvrnené počatie.” Dogma o nepoškvrnenom počatí Panny Márie bola vyhlásená 8. decembra 1854, teda o 4 roky skôr, ako ju Panna Mária v Lurdoch potvrdila.

Dňa 29. júna 1866 sa Bernardeta stala rehoľnou sestrou v kláštore sv. Gildarda v Nevers, kde prijala rehoľné meno Mária Bernarda. Zvyšok života bol pre ňu ťažkým utrpením. Chronická astma, bolesti v hrudi, časté krvácanie, bolesti žalúdka, nádor na kolene a tuberkulóza kostí, všetky tieto choroby ju pripútali na lôžko. Keď sa jej spolusestra spýtala: „Nechceli by ste použiť dobrodenie, ktorého sa vaším prostredníctvom dostalo svetu? Neodvážili by ste sa ísť do Lúrd?” Bernadeta odpovedala: „Ach nie, matka, ten prameň nie je pre mňa, je pre iných.” Zomrela na následky dlhotrvajúcej choroby 16. apríla 1879 na Veľkonočnú stredu vo veku 35 rokov počas modlitby sv. ruženca. Dňa 8. decembra 1933 bola rímskokatolíckou cirkvou vyhlásená za svätú.

Zázraky až po dnešné dni

Lurdy sa stali miestom modlitieb, nádeje, obrátenia a nevysvetliteľných uzdravení. Prvé zázračné uzdravenie sa udialo už 1. marca 1858. Odvtedy poznáme ďalšie stovky prípadov.

Anna Santanielli z talianskeho Palerma trpela astmou a srdcovými problémami. Do Lúrd ju priniesli na nosidlách, pretože už nevládala chodiť ani rozprávať. Po očistnom kúpeli ju lekári vyhlásili za vyliečenú. V novembri 2005 vyhlásil Vatikán jej uzdravenie za zázrak. Bola už 67. prípadom zázračného uzdravenia na tomto svätom mieste.

Prípad 56 ročného Sergea Françoisa, postihnutého prietržou medzistavcovej platničky, siaha do roku 2002. Bol dvakrát operovaný a trpel takmer úplnou paralýzou pravej nohy. Počas modlitby v Massabiellskej jaskyni pocítil zrazu ostrú bolesť, ktorú po chvíli vystriedal pocit pohody a tepla, noha bola zdravá. Medzinárodný lekársky výbor pozostávajúci z dvadsiatich odborníkov uznal, že uzdravenie bolo výnimočné, „pretože bolo okamžité, úplné a nijako nesúviselo s liečbou”. Bol to 68. uznaný prípad zázračného uzdravenia.

Dňa 22. júla 2013 Dr. Alessandro de Franciscis, president Bureau Médical v Lurdoch oznámil, že taliansky biskup z Pavie monsignor Giovanni Giudici uznal ako „zázračné” uzdravenie pani Danily Castelli z Bereguarda – ide o 69. uzdravenie v Lurdoch vyhlásené za vedecky nevysvetliteľné. Pani Castelli trpela dlhodobo vysokým tlakom a zhubnými nádormi. Podstúpila sériu ťažkých operácií, choroba však postupovala ďalej. Smrteľne chorá žena podnikla pomocou svojho manžela púť do Lúrd. Keď vystúpila z prameňa, pocítila hrejivý uzdravujúci pocit, úplne sa zotavila. Po dôkladnom lekárskom preskúmaní bolo jej uzdravenie v septembri 2010 potvrdené.

Rehoľná sestra Bernadette Moriau nemohla celé roky normálne chodiť kvôli bolestiam. V roku 2008, po návšteve Lúrd, bolesti prestali a sestra sa uzdravila. Uzdravenie potvrdili členovia Medzinárodného lekárskeho výboru, ktorý od roku 1954 skúma detailne každý z týchto prípadov.

Uzdravuje Ježiš aj jeho Matka

Do Lúrd ale pútnici neprichádzajú iba s nádejou na telesné uzdravenie. Oveľa dôležitejšie je uzdravenie srdca, vnútorné obrátenie a prehĺbenie vzťahu s Bohom. Stretávajú sa tu tisíce pútnikov aby sa spoločne zúčastnili na bohatom duchovnom programe, svätých omšiach, krížovej ceste, mariánskej sviečkovej procesii alebo eucharistickej procesii.

Eucharistické procesie majú zaujímavú históriu. Dňa 21. augusta 1888 bol pre lurdských pútnikov dňom mnohých sklamaní. Neuskutočnilo sa skoro žiadne uzdravenie a večer sa strhla veľká búrka, ktorá znemožnila sviečkový sprievod. Sklamaní a skľúčení ľudia sa chceli rozísť, keď niekto zrazu navrhol, aby pomedzi chorých prechádzali s Najsvätejšou sviatosťou a s dôverou prednášali svoje prosby a nábožné zvolania. „Prečo by náš Pán nevypočul volanie chorých, keď to tak rád robil počas svojho pozemského života?” O deň neskôr, 22. augusta (dnes sviatok Panny Márie Kráľovnej) sa konala prvá procesia s eucharistickým Kristom, pri ktorej zaznelo volanie: „Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť!” „Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nad nami!” A v tej chvíli vstalo pred jaskyňou osem chorých, ktorí sa náhle uzdravili. Ľudia naplnení veľkou radosťou volali svoje Magnifikat.

Dr. Boissairie predniesol na eucharistickom kongrese v Lurdoch v roku 1898 správu, v ktorej hovorí: „V roku 1888 sme začali registrovať uzdravenia, ktoré sa stali počas eucharistických procesií, tvorili až 16 % zo všetkých uznaných uzdravení”.

Prvé z nich bolo uzdravenie Niny Kin, 22 ročného dievčaťa, ktoré malo popáleniny kyselinou sírovou na nohách až po nervy a desať mesiacov sa vôbec nemohla pohybovať. Žiadna liečba nezaberala. Dvakrát ju vykúpali vo vode ale bez úspechu. Keď okolo nej niesli Najsvätejšiu sviatosť, pocítila, akoby bola prudko vyhodená dohora, vyskočila a úplne zdravá kráčala s procesiou.

Ďalšie 19 ročné slepé dievča Marie-Louis Horeau, nevnímala ani denné svetlo. Museli ju vodiť za ruku a podávať jej jedlo. Poprosila priateľku, aby jej povedala, keď okolo nich ponesú Eucharistiu. Vrhla sa na kolená a prosila: „Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť.” „Pane, prosím, nech vidím!” V tej chvíli spozorovala žiarivé svetlo, ako postupovalo pred jej očami, čo jej spôsobovalo bodavú bolesť, ale jej oči sa otvárali a uvidela jaskyňu, pútnikov a Pána Ježiša v Eucharistii, ako ju žehná. Oči mala úplne zdravé.

Iný prípad bolo uzdravenie 44 ročnej matky desiatich detí pani z Pont-á-Mousson. Päť rokov bola ochrnutá, keď ju umierajúcu priviezli do Lúrd. Odviezli ju do kúpeľa, ale chorá upadla do agónie. Vtedy sa ozvalo zvonenie ohlasujúce príchod Pána v Eucharistii. Ošetrovateľky položili chorú na lehátko a kľakli si pred Sviatosťou. Zrazu sa chorá zodvihla, pozrela sa na Eucharistiu a išla jej v ústrety aby si pred ňou kľakla. Potom vstala a uzdravená sprevádza Najsvätejšiu sviatosť. Noviny Journal de la Grotte vtedy napísali: „Naša dobrá Matka ustúpila, aby zažiaril jej Božský Syn v Najsvätejšej sviatosti.” Mária ako skromná služobnica Pána ukazuje na svojho Syna, vyzýva na návrat k nemu a podobne ako na svadbe v Káne nám hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie”.

 

Použitá literatúra: 1. Barbet, Jean: Lurdy – „Som Nepoškvrnené počatie“. Košice, Slovo 1991. 114 s. 2. Internetové zdroje

bottom of page