top of page

Halloween - neškodná zábava?

Môže deťom uškodiť účasť na Halloweenskej párty? Anglosaský ľudový sviatok, ktorý sa časovo prekrýva s kresťanským sviatkom Všetkých svätých, sa vyznačuje zábavou v hororovej atmosfére. Hoci ho naše deti poznajú zväčša iba z televízie, s pokušením organizovať jeho obdoby bojujú aj slovenskí rodičia a vychovávatelia. Aký postoj by mal k Halloweenskej párty zaujať kresťanský rodič?

Pred rokom obletelo Poľsko spoločné tlačové vyhlásenie exorcistov płockiej diecézy, ktoré vyjadruje ich veľmi jasný postoj. Ide o výzvu adresovanú rodičom, učiteľom a vychovávateľom detí a mládeže, ktorej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo, aké číha na deti, ktoré sa zúčastňujú iniciatív s názvom Halloween.

Exorcisti najskôr podotýkajú, že charakter tohto anglosaského sviatku je poľskej aj kresťanskej kultúre úplne cudzí. Následne tvrdia, že slávenie Halloweenu sa často spája s nárastom duchovných problémov medzi deťmi. „Hlásia sa nám rodičia s prosbou o pomoc z dôvodu problémov, ktoré sa objavili u detí, ktoré sa zúčastnili rôznych ,zábavʼ v čase okolo 31. októbra“, hovoria. Podľa nich Halloween nie je nevinnou detskou zábavou. Hrozí otvorením sa na pôsobenie zlých duchov. Osoby, ktoré sa Halloweenu zúčastnia, sa nemusia podieľať na zlých rituáloch (zvieracie obety, profanácia cintorínov či najsvätejšej sviatosti). Tvrdia, že už samotný vstup do démonickej atmosféry, hoci len pre zábavu, je nebezpečný.

Exorcisti navrhujú, aby boli nebezpečné praktiky Halloweenu nahradené organizáciou slávnostných sprievodov, pri ktorých sa môžu deti preobliecť za svätých, napríklad svojich patrónov: „Nech sa organizujú plesy svätých a modlitebné bdenia". Na záver pripomínajú, že Cirkev vždy odsudzovala okultné a satanistické praktiky a citujú vyjadrenie Benedikta XVI. z roku 2009, v ktorom pápež nazval Halloween „protikresťanským a nebezpečným sviatkom“, ktorý „propaguje kultúru smrti“ a „privádza mladé generácie k akceptovaniu ezoterickej mentality a mágie, pričom útočí na duchovné hodnoty pomocou diabolskej iniciácie prostredníctvom okultných zobrazení“.

Originálny text ich vyhlásenia nájdete tu...

Zdroj: www.radioniepokalanow.pl

bottom of page