top of page

Formačné stretnutie M.I. v Bratislave

V utorok 9. januára sa v bratislavskej Karlovej Vsi stretli členovia Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva na prvom formačnom stretnutí v roku 2018. Viedol ho národný asistent M.I., páter Jozef Sukeník OFM Conv.

Vo svojej prednáške o modlitbe vychádzal páter Jozef z myšlienky sv. Terezky Ježiškovej, ktorá pri jednej príležitosti povedala: „Ak sa chceš dobre modliť modlitbu Otče náš, nikdy sa nesmieš vzdialiť od toho, kto ťa ju naučil“. Pri sledovaní Ježiša v momentoch modlitby, o ktorých hovoria evanjelisti, sa nám zjavuje výnimočný vzťah medzi Božskými osobami, zvlášť intímna väzba Božieho Syna k jeho Otcovi. V modlitbe Ježiš zjavuje pravú tvár svojho Otca.

Po prednáške nasledovala adorácia Najsvätejšej sviatosti a spoločná modlitba slávnostného ruženca s rozjímaním jeho tajomstiev pomocou myšlienok zo spisov sv. Antona Paduánskeho.

Formačné stretnutia pre členov Rytierstva Nepoškvrnenej sa v Karlovej Vsi konajú každý mesiac. Zúčastňuje sa ich niekoľko desiatok veriacich. Sú otvorené aj pre členov Ružencového bratstva a pre všetkých, ktorí majú záujem o permanentnú kresťanskú formáciu v mariánskom duchu.

bottom of page